Ilmakuvaotteeseen on merkitty kadun sijainti kartalla.
Kadun sijainti on merkitty karttaan keltaisella viivalla

Terijoentie

Kadut ja liikenneTapiola

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Terijoentiestä. Kadun saneerauksen yhteydessä suunnitellaan kadulle jalkakäytävä ja kääntöpaikka. Valaistus ja kadun kunnallistekniikka uusitaan. Kadun nykyiset sivuojat poistetaan ja katu suunnitellaan kuivatettavaksi hulevesiviemärillä.

Kaavan nimi

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen

Vaihe

Lainvoimainen

Kadun suunnittelu

Kadun perusparannuksen yhteydessä suunnitellaan kadulle jalkakäytävä, kääntöpaikka ja kadunvarsipysäköintipaikkoja. Valaistus ja kadun kunnallistekniikka uusitaan.

Kadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oravien kulkureitti ja geologisesti arvokas rapakivi. Merkittävät luontoarvot otetaan huomioon kadun suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kiinteistöille seuraa kadun perusparantamisesta hulevesiviemärin liittymisvelvollisuus

Kadun nykyiset sivuojat poistetaan ja katu suunnitellaan kuivatettavaksi hulevesiviemärillä. Kiinteistöjen, jotka ovat johtaneet salaoja- ja sadevetensä poistuviin avo-ojiin, tulee nyt liittyä HSY:n hulevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta tiedotetaan erikseen, kun kadun rakentamisen ajankohta on tiedossa.

Kiinteistö vastaa tontilla tehtävistä muutostöistä, jotka vaaditaan hulevesiverkostoon liittymistä varten. Jos katuhankkeen urakoitsija liittää kiinteistön hulevesiverkoston runkolinjan kadun rakentamisen aikana, ei HSY peri kiinteistöltä liitostyömaksua. Jos kiinteistö liittyy hulevesiverkostoon runkolinjan rakentamisen jälkeen, sekä katualueen kaivutyö, että HSY:ltä tilattava liitostyö tulee teettää omalla kustannuksella.

Jos kiinteistön ei ole tarkoituksenmukaista liittyä hulevesiverkostoon esim. tontin korkeusaseman vuoksi ja sen sade- ja salaojavedet voidaan käsitellä tontilla tai johtaa toisaalle toimivaan avo-ojaan, on kiinteistön haettava vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan Espoon kaupungin Ympäristökeskuksesta. Vapautus pitää hakea myös, jos vain osa kiinteistön hulevesistä johdetaan hulevesiviemäriin.

HSY:n huleveden perusmaksu kerätään kaikilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella. Vapautus liittymisestä hulevesiviemäriin ei vapauta perusmaksusta. (Lisätietoja linkistä HSY-sivuille.(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan))

Hankkeen aikataulu

Rakentaminen arviolta v. 2024.

Yhteystiedot

Jyri Välimäki

Projektipäällikkö+358 43 8266774Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100