Havainnekuva Tapionpuistosta ja Tapionaukiosta
Havainnekuva suunnittelualueesta

Tapionpuisto, Tapionaukio

Kadut ja liikenneTapiola

Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen bussiterminaalialue on poistunut käytöstä ja alue yhdistetään osaksi Tapionpuistoa. Alueesta on luonnosteltu Tapiolan keskustan uutta oleskelupuistoa.

Sijainti

Tapionaukio, Tapionpuisto

Vaihe

Lainvoimainen

Tapionpuisto ja Tapionaukio sijaitsevat Tapiolan kävelykeskustan itäreunalla, keskeisellä paikalla kauppakeskus Ainoan edustalla. Alue kuuluuTapiolan puutarhakaupungin valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja on osa avointa Leimuniityn maisemakokonaisuutta. Alueelta ja sen halki avautuu näkymiä Otsolahdelle.

Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen väliaikainen bussiterminaalialue on poistunut käytöstä ja se yhdistetään osaksi Tapionpuistoa. Nykyisellään alue on asfalttikenttää ja avointa nurmialuetta, jossa sijaitsee alla olevan pysäköintilaitoksen raitis- ja poistoilmakuiluja, varauloskäynti sekä Länsimetron paineentasauskuilu. Puistoon ei nykyisellään ole osoitettu reittejä tai toimintoja käyttäjille.

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Tapionpuistosta ja Tapionaukiosta muodostuu uusi tärkeä viheralue Tapiolan keskustan ytimeen. Asukkaat toivovatkin puistosta viihtyisää vehreää olohuonetta uudistuneeseen Tapiolan keskustaan, jonka ulkotilat ovat muilta osin pääosin kivettyjä aukioita ja raitteja.

Yhteystiedot

Leena Ihalainen

Viheraluepäällikkö+358 50 464 8858Tekniikantie 15, Otaniemi

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 824 9075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100