Metsäinen ja osin peltojen ympäröimä alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019.Kuva: Espoon kaupunki

Tangotien asuinalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahdessa korttelissa olevien kiinteistöjen joustavampi suunnittelu. Erillispientalojen korttelialue muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Rakentamisen tehokkuus säilyy ennallaan. Kaavamuutosalue sijaitsee Perusmäen kaupunginosassa Kalliomäen alueella. Asemakaavan kaavaehdotus etenee Kalajärvi-Viiskorpi -alueella suoritettavan maankäytön tarkastelun jälkeen sekä alueen infran rakentamisaikataulun mukaan.

Kaavan nimi

Tangotie

Aluenumero

712601

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Juha Miettinen

asemakaavainsinööri, asemakaavoitus040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna-Maija Sillanpää

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus040 642 7847Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 521 9772Tekniikantie 15, Otaniemi