Ilmakuvaperspektiivissä näkyvissä hahmotellut rakennukset ja virkistysalueet.
Havainnekuva kaavarunkosuunnitelmasta 18.1.2021Kuva: TREA Team for Resilient Architecture Oy

Sepänkallio - Storhemt kaavarunko

Maankäytön tarkasteluMatinkyläTapiola

Sepänkallio-Storhemt - asemakaavarunko päivittää alueen suunnittelutavoitteita huomioimaan Espoon eteläosien yleiskaavan laadinnan jälkeen alueella seudullisessa suunnittelussa tapahtuneet painopistemuutokset. Lähtökohtia ovat olleet toimivan joukkoliikenteen ja lähipalvelut mahdollistava riittävä asukasmäärä sekä tiiviiden asuinalueiden monipuolisuus ja sovittaminen kulttuurimaisemaan. Suunnittelussa on pyritty luontevaan liittymiseen Keskuspuistoon ja ideoimaan uusia lähivirkistysalueita liikuntatoimintoineen.

Kaavan nimi

Sepänkallio - Storhemt kaavarunko

Sijainti

Suurpelto

Taustatietoa

Aluetta on aiemmin suunniteltu osana Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavojen kokonaisuutta.  Kaupunginhallitus päätti näiden asemakaavaehdotusten palauttamisesta valmisteluun 25.3.2019. 

Alue asemakaavoitetaan päätöksen mukaisesti sen toteutettavuuden varmistamiseksi vaiheittain osissa. Kaavarunkoalueen asemakaavoista lainvoimaisia ovat 330800 Kyläsepäntie, 331200 Sepänkallio ja 331100 Tuurinmäenlaita.

Kaavarunkotyön valmistumisen jälkeen vuonna 2022 päivitettiin alueen luontoselvityksiä ja tehtiin arkeologinen inventointi.

 

Aila Valldén

kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus043 825 1919Tekniikantie 15, Otaniemi

Mari Soini

maisema-arkkitehti040 636 9844Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi