Metsäinen ja osin peltojen ympäröimä alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019.Kuva: Espoon kaupunki

Orkesterinmäen asuinalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista. Kaavalla pyritään lunnonläheiseen asuinalueeseen hyvien joukkoliikennepalvelujen äärellä. Asemakaava-alue sijaitsee tulevan Lambertintien eteläpuolella. Orkesterinmäki on yksi Gobbackan kaavasta pois rajatuista kaava-alueista. Asemakaavan valmistelu etenee Kalajärvi-Viiskorpi -alueella suoritettavan maankäytön tarkastelun jälkeen.

Kaavan nimi

Orkesterinmäki

Aluenumero

713600

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Gobbacka 716200 kaava-alue jaettiin osiin ehdotusvaiheessa. Muut alkuperäisestä kaavasta erotetut kaava-alueet ovat Gobbackankallio 713200, Pikkunevanlaita 713400 ja Foksikuja 714500.

Yhteyshenkilöt

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus+358 50 5536171Tekniikantie 15, Otaniemi