Ilmakuvaote jossa näkyy katujen sijainti kartalla.
Kuvaan on merkitty katujen sijainti keltaisella viivalla.

Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti

Kadut ja liikenneTapiola

Niittyportin, Niittytaipaleen ja Taivalportin kaduista laaditaan katusuunnitelmia. Työ liittyy Niittyportin kaavamuutoksen aiheuttamiin tarpeisiin ja alueen tiivistymiseen. Katuhanke perustuu Niittyportin kaavamuutokseen. Kaava-alueelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialue, jolle sallitaan liike-, palvelu- ja toimistotilojen rakentaminen. Tavoitteena on tiivistää metrokeskuksen lähiympäristöä ja lisätä asuinrakentamista hyvän saavutettavuuden alueella. Korttelialueen uudistumisen myötä nykyisen Niittyportin liikennejärjestelyjä muutetaan välillä Niittysillanpuisto – Merituulentie. Niittykummun paloasema on siirtymässä uuteen sijaintiin, jotta koko kaupunki olisi pelastuslaitoksen saavutettavissa paremmin. Niittyportti-katua jäsennellään uudelleen liikenteellisiä tarpeita.

Yhteystiedot

Jyri Välimäki

Suunnitteluinsinööri+358 43 826 6774Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100