Ilmakuvaotteeseen on merkitty katujen sijainti.
Katujen sijainti on merkitty kuvaan keltaisella viivalla

Niittykummuntie, Niittykatu , Pilvenpyörä ja Niittytori

Kadut ja liikenneTapiola

Niittykummun keskuksen suunnittelu ja rakentaminen on tapahtunut vaiheittain. Alueen kehittyminen liittyy Niittykummun metroaseman ympäristön täydennysrakentamiseen. Niittykummuntie, Niittykatu, Pilvenpyörä -aukio ja Niittytori toteutetaan asemakaavan mukaiseen sijaintiin ja näin ollen mahdollistetaan tonttien rakentaminen.

Kaavan nimi

Niittykumpu I, Niittykummun keskus

Vaihe

Lainvoimainen

Niittykummun keskuksen suunnittelu ja rakentaminen on tapahtunut vaiheittain. Alueen kehittyminen liittyy Niittykummun metroaseman ympäristön täydennysrakentamiseen. Niittykummuntie, Niittykatu, Pilvenpyörä -aukio ja Niittytori toteutetaan asemakaavan mukaiseen sijaintiin ja näin ollen mahdollistetaan tonttien rakentaminen.

Niittykummuntie ja Niittykatu toteutetaan korkeatasoisena, koska ne toimivat alueen pääyhteyksinä ympäröivään liikenneverkkoon. Kadun varrelle istutetaan katupuita ja erotuskaistat kivetään. Pilvenpyörä lisää Niittykummun keskuksen viihtyisyyttä ja istutettua pinta-alaa. Pilvenpyörä on lähikortteleiden kävely-yhteys Niittykummun metroasemalle. Katuaukio toteutetaan korkeatasoisena. Viheralueet toteutetaan monilajisina ja eri vuodenaikoja rikastuttavina.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kati Tolvanen

+358 50 462 6660

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100