Ilmakuvaotteeseen merkitty katujen sijainti.
Kuvaan on merkitty keltaisella viivalla katujen sijainti

Niittykallion kadut

Kadut ja liikenneTapiola

Asemakaavamuutos Niittykallioon on hyväksytty ja alueelle tullaan rakentamaan asumiselle kerrostaloja sekä uusia toimistotiloja. Niittykummuntie, Niittykallio, Niittykatu sekä Niittyportti tullaan rakentamaan uudestaan ja niille rakennetaan kevyen liikenteen väylät sekä kaduille rakennetaan tarvittavat infra-rakenteet (jv, vj, hv). Niittykadun liittymään ja Niittyportti kadulle istutetaan katupuita. Kaikkien katujen valaistus uusitaan. Ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2020 ja viimeistelytyöt tehdään 2023.

Niittykummuntie

Niittykummuntie on 1-ajoratainen. Ajoradan poikkileikkaus vaihtelee siten, että paaluvälillä 0 ja 30 leveys on 5,50 metriä ja paaluvälillä 30 - 70 leveys on 3,25 metriä. 3,25metriä leveällä kohdalla ajorata on yksikaistainen. Paaluvälillä 70-210 ajorata on 5,5metriä leveä ja paaluvälillä 210-320, Niittykallion liittymän jälkeen, se on 6m leveä.  Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva. Rinnakkaisten yhdistettyjen jalankulku- tai jalankulku ja pyöräteiden päällysteiden leveydet ovat paaluvälillä 0 - 105 2,50 metriä ja paaluvälillä 105 - 320 3,50 metriä. Niittykummuntien eteläpäässä on kääntöpaikka. Niittykallion katu liittyy Niittykummuntiehen paalulla 208. Suojatie Niittykummunpuiston kohdalla on korotettu.

Niittykallion katu

Niittykallion katu on 1-ajoratainen. Ajoradan poikkileikkaus on 5,50 metriä leveä. Paaluvälillä 180 - 260 Niittykallio on pihakatu. Pihakatu merkitään alkavaksi liikennemerkin lisäksi kivetyllä raidalla ja pollareilla. Pihakatumaista muotokieltä luodaan reunoille asennettavilla kivetyillä kouruilla. Niittykallion pihakadulla paalulla 230 sijaitsee kääntöpaikka, joka merkitään katuun ympyränmuotoisella kiveyksellä. Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva. Jalankulkutien päällysteen leveys on 2,50 metriä. Jalankulkutie ulottuu paaluvälille 0 – 180. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie leveydeltään 3,00 m on kadun eteläreunalla välillä Vonkaleenpolku Kiiskenevä.

Niittykatu

Niittykatu on 1-ajoratainen. Ajoradan poikkileikkaus vaihtelee siten, että paaluvälillä 0 ja 85 katu on pihakatu, paaluvälillä 85–125 leveys on 5,50 metriä ja paaluvälillä 125-175 leveys on 3,85 metriä. Paaluvälillä 175-380 ajorata on 5,5metriä leveä ja Niittyportin liittymän jälkeen paaluvälillä 380-489 ajorata on 6m leveä. Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva. Yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden leveydet ovat paaluvälillä 85-200 3,00 metriä ja paaluvälillä 200-489 3,50 metriä. Niittykadun länsipäässä on pihakaduksi suunniteltu kääntöpaikka, josta jatkuu jalankulku- ja pyörätie Gräsanojan suuntaan. Niittyportti liittyy Niittykatuun paalulla 380.

Niittyportti

Niittyportti on 1-ajoratainen. Ajoradan poikkileikkaus 6,00 metriä leveä. Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva. Erotetun jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Erotusalueen leveys on 3,50 metriä. Jalankulku ja pyörätien tasaus eroaa kadun tasauksesta alkaen paalulta 90, jonka jälkeen tasaus laskee lähelle viereisen lammen tasoa. Jkpp:n tasaus saavuttaa kadun tasauksen paalulla 240. Lammen kohdalla erotusalueen leveys vaihtelee siten, että välillä istutusalue on suurimmillaan 7,1m leveä.

Yhteystiedot

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100