Niipperintie välillä Nikunpelto-Niipperinkuja, Juvantie, Purolehto ja Niipperinkuja

Kadut ja liikenneKalajärvi

Niipperintie ja Juvantie ovat olemassa olevia alueellisia pääkatuja, jotka toimivat myös joukkoliikenteen runkoyhteyksinä. Purolehto on olemassa oleva, moottoriajoneuvoliikenteen osalta päättyvä pientaloalueen tonttikatu. Niipperinkuja on kokonaan uusi noin 50 metrin pituinen ajoyhteys.

Kaavan nimi

Juvanpuisto, Juvankartano, Nikunmäki, Niipperi, Niipperinpelto

Vaihe

Lainvoimainen

Niipperintien ja Juvantien liikenne on alueen asukas-, asiointi- ja työmatkaliikennettä. Molemmilla kaduilla on myös joukkoliikennettä. Purolehdon ja Niipperinkujan liikenne on pääasiassa asukasliikennettä.

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan, Niipperintiellä ja Juvantiellä säilytetään osa nykyisistä katupuista, näille katujaksoille istutetaan myös uusia katupuita.

Toimenpiteillä katujaksojen liikennejärjestelyt muokataan nykyistä katumaisemmiksi. Suunnitellut liikennejärjestelyt on sovitettu alueen maankäyttöperiaatteisiin ja liikenteellisiin tarpeisiin, lisäksi katujen laatutasoa nostetaan. Suojatiet ovat saarekkeellisia, joilla lisätään liikenneturvallisuutta.

Niipperintielle, Juvantielle Niipperinkujalle ja Purolehdolle rakennetaan hulevesirunkoviemärit ja niihin kuuluvat, uusien katujärjestelyjen edellyttämät hulevesikaivot ym. Katujaksoilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja ja muita teknisiä verkostoja. Niitä saneerataan tarvittavilta osin tai ne säilyvät lähes sellaisenaan käytössä. Purolehdon alkuosalla korvataan nykyiset Myllypuron rummut uudella putkijaksolla.

Hulevedet puretaan Niipperintien lähialueilla oleviin hulevesiviemäreihin ja Myllypuroon.

Niipperintien, Juvantien, Purolehdon ja Niipperinkujan ajoradat valaistaan.

Ladattavat tiedostot

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Päivi Vänttinen

Projekti-insinööri+358 46 8772241Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100