Alueen muodostuu pääosin omakotirakentamisesta
Havainnekuva alueen korttelirakenteesta.Kuva: Avanto arkkitehdit

Mulbynhaka

AsemakaavoitusKauklahti

Alueelle suunnitellaan uusia pientaloja ja ratsastustoiminnan tiloja. Asemakaavoituksella huolehditaan avoimen viljelymaiseman säilyttämisestä ja uusien ulkoilureittien muodostumisesta Espoonjoen varteen. Asemakaavan mukaiset uudet ulkoilureitit ovat osa laajempaa Espoon rantaraittia. Kaavoituksella parannetaan alueen liikenneyhteyksiä ja varaudutaan joukkoliikenteen kulkemiseen alueella. Asemakaava etenee kaupunginhallitukselle, kun maankäyttösopimukset alueen maanomistajien kanssa on allekirjoitettu.

Kaavan nimi

Mulbynhaka

Aluenumero

522300

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Miika Ruokonen

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus, Vanha-Espoon ja Kauklahden alueet043 824 6863Tekniikantie 15, Otaniemi