Alueelle suunniteltu puistoon rajautuvia uusia pientaloja.
Havainnekuva suunnittelualueesta.Kuva: Espoon kaupunki

Metsälammentien pientalorakentaminen

AsemakaavoitusEspoon keskus

Espoon kaupunki suunnittelee alueelle uusia asuinpientaloja.

Kaavan nimi

Metsälammentie

Aluenumero

632500

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoja

Kaavaehdotusvaiheessa tämä kaava oli osa Miilukorpi II 631900 kaavaa. Tämä kaava-alue erotettiin omaksi kaava-alueekseen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. 

Yhteyshenkilöt

Miika Ruokonen

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus+358 43 8246863Tekniikantie 15, Otaniemi