Ilmakuvaote Maapallonkujan ja Maapallonpolun sijainnista.
Maapallonkuja ja Maapallonpolku merkitty karttaan keltaisella

Maapallonkuja ja Maapallonpolku

Kadut ja liikenneMatinkylä

Maapallonkuja on korttelialuetta 22091 palveleva saneerattava tonttikatu. Maapallonkujan perusparannukseen sisältyy uuden jalkakäytävän ja pysäköintiruutujen rakentaminen. Maapallonpolku perusparannetaan, jonka yhteydessä uusitaan valaistus.

Kaavan nimi

Maapallonkuja

Vaihe

Lainvoimainen

Maapallonkuja on perusparannettava katukohde, missä pysäköintiä selkeytetään ja jalankulkua parannetaan. Maapallonkuja on 1-ajoratainen ja ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan uusi korotettu jalkakäytävä, jonka leveys on 2,50 metriä. Ajoradan vierellä itäpuolella on vinopysäköinti.

Maapallonpolun kulutuspinnat ja valaistus uusitaan. Maapallonpolun jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 metriä.

Maapallonkujan katualueelle rakennetaan koko katua palvelevia teknisen verkoston linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten Maapallonkujalle rakennetaan uusi hulevesiviemäröinti.

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023.

Yhteystiedot

Henri Torvinen

Suunnitteluinsinööri+358 40 521 6558Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100