Katunäkymä uusista asuinrakennuksista Louhentieltä katsottuna
Havainnekuva.Kuva: Arkkitehtitoimisto CJN Oy

Louhentori

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksella Louhentorin liikekeskuksen kaksi liiketonttia ja paikoitusalueet muutetaan kerrostalotontiksi. Alue on osa Tapiolan rakennettua kulttuuriympäristöä. Muutoksessa suojellaan liikekeskuksen arvokkaimmat osat. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavan nimi

Laakakivi II

Aluenumero

212901

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja ja Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Liisa Rouhiainen

asemakaavasuunnittelija043 825 5218Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi