Joutomaata sekä sitä ympäröiviä ulkoilureittejä ja kerrostaloja.
Valokuva luoteesta kohti Likusterikadun suunnittelualuetta.Kuva: Espoon kaupunki

Likusterikadun asuinrakentaminen

AsemakaavoitusMatinkylä

Asemakaavaa muutetaan niin, että Opinmäen viereiseen rakentumattomaan asuinkortteliin voidaan rakentaa asuinkerrostaloja. Maanomistajien tavoitteena on toteuttaa asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei ole toteutunut.  Rakennusoikeutta nostetaan ja pysäköinti keskitetään pysäköintitaloon. Suunnittelussa huomioidaan sijainti Opinmäen vieressä avoimen maisema-alueen laidalla.  Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös pihojen laatuun, liikennejärjestelyiden toimivuuteen sekä hulevesien hallintaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavaehdotuksen valmisteluun 31.8.2022.

Kaavan nimi

Likusterikatu

Aluenumero

330409

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Tuuli Hietamäki

arkkitehti, asemakaavoitus040 639 3085Tekniikantie 15, Otaniemi

Mari Soini

maisema-arkkitehti040 636 9844Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi