Ilmakuvaotteeseen merkitty katujen sijainti.
Katujen sijainti merkitty karttaan keltaisella viivalla

Laajalahden kadut

Kadut ja liikenneTapiola

Laajalahden kaduista laaditaan yleissuunnitelma. Työ liittyy Raide-Jokerin ja Kehä I:n parannuksen aiheuttamiin muutoksiin ja alueen maankäytön kehittymiseen. Yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2020.

Kaavan nimi

Sinimäki III, Laajalahti pohjoinen II, Laajalahti pohjoinen, Laajalahti pohjoinen, muutos

Vaihe

Suunnittelu

Turvallisemmat ja toimivammat reitit

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.

Raide-Jokerin vuoksi alueen bussireitit muuttuvat ja liikennemäärät ovat kasvussa Kehä I:n parantamisen ja alueen maankäytön kehittymisen takia. Yleissuunnitelmassa tutkitaan, miten liikennettä Kaukolan- ja Räisäläntiellä voidaan rauhoittaa ja läpiajoa vähentää.

Melu-, liikenne- ja hulevesitarkastelu

Liikenne‐ ja melutarkastelu tehdään yleissuunnitelmaa laajemmalta alueelta, Turveradan kiertoliittymään saakka. Alueelta tehdään melumallinnus nykytilan ja meluntorjunnan tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi tehdään alueellinen hulevesitarkastelu; valuma-alueiden ja virtausreittien tutkiminen ja hallintarakenteiden tarpeen ja niiden sijoittumisen arviointi.

 

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100