Metsäinen alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019.Kuva: Espoon kaupunki

Ketunkorven täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusKalajärvi

Asemakaavan tavoitteena on nykyisen väljän pientaloalueen maltillinen täydennysrakentaminen. Valtaosa kaava-alueesta on suunniteltu virkistysalueeksi. Asumisen ja virkistysalueiden lisäksi alueelle on suunniteltu julkisten palvelurakennusten alue. Alueen pääasialliset liikenneväylät ovat jo olemassa olevat Lahnuksentie ja Lepsämäentie. Alue rajautuu lännessä luonnonsuojelualueeseen. Asemakaavan valmistelu etenee Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatilanteen selkiytyessä.

Kaavan nimi

Ketunkorpi

Aluenumero

721500

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus+358 50 5536171Tekniikantie 15, Otaniemi