Keilaniemenpromenadi, havainnekuva yläviistosta.
Kuva: Kaupunkitekniikan keskus

Keilaniemenpromenadi

Kadut ja liikenneTapiola

Keilaniemenpromenadi on uusi jalankulkua ja pyöräilyä palveleva puistomainen katuyhteys, joka rakentuu meritäytölle Keilaniemenranta-hankkeen tonttien viereen.

Kaavan nimi

Keilaniemenranta

Vaihe

Lainvoimainen

Havainnekuva kansitasoltaKuva: Kaupunkitekniikan keskus
Havainnekuva maantasoltaKuva: Kaupunkitekniikan keskus

Keilaniemenpromenadi on uusi rakentuva osa Espoon rantaraittia Keilaniemessä. Se palvelee jalankulkua ja pyöräilyä sekä mahdollistaa virkistäytymisen meren äärellä metroaseman välittömässä läheisyydessä. Promenadin eteläpuolella on kaksi laiturivarausta (saaristovene ja vierasveneet) sekä oleskeluportaiden edustalla varaus merikylpylälle. Alueelle rakentuu myös uusi korkea tornitalo ja keskusaukio, peruskorjattava Keilalammen toimistorakennus sekä kaksi uutta asuinkerrostaloa.

Keilaniemenpromenadilla on kulkua kahdella tasolla. Ylätasolla korossa +3.5 on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka on 4,5 m leveä ja toimii myös pelastusreittinä.

Alempi taso +2.0 on varattu jalankululle. Se rajautuu meren puolelta luonnonkivipäällysteiseen rantamuuriin sekä veden äärelle laskeutuviin veistoksellisiin rantaportaisiin. Kulkuväylän varrella sijaitsee myös kaksi pientä aukiomaista oleskelualuetta sekä ulkokuntoilupaikka säädettävin laittein.

Kulkuväylien väliin jääville alueille sijoittuu monilajinen nauhamainen istutusalue. Ylä- ja alatason välissä on porrasyhteyksiä sekä esteetön luiska, jota pitkin on pääsy rantaportaiden edustalle sekä mahdolliselle merikylpylälle. Rantamuurilla ja oleskeluportailla rajattu urbaani rantaviiva vaihtuu pohjoispuolella luonnonmukaisesti rantavyöhykkeeksi. Meriveden korkeusvaihtelulle ja eroosiolle altis rantaviiva verhoillaan luonnonrantaa muistuttavalla kiviverhouksella ja rantavyöhykkeen ylemmät osat istutetaan.

Asukastilaisuutta ei järjestetty koronatilanteen vuoksi. Luonnosta oli mahdollista kommentoida 30.3.2021 asti Otakantaa-palvelussa.

Yhteystiedot

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 824 9075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100