Kuvaussuunta metroasemalta itään. Vasemmallaa Kaitaantien reunassa oleva 8-kerroksinen asuintalo ja keskellä puistomainen Keskuspiha.
Näkymä metroasemalta itään.Kuva: Jukka Turtiainen Oy/Arkkitehtipalvelut Oy

Kaitaan metroaseman asuinrakentaminen

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostaloalueen rakentaminen Kaitaan metroaseman yhteyteen. Alueen itäreunaan ja keskelle suunnitellaan puistoalueita ja korttelialueille säilytettävää puustoa. Metroaseman läheisyydessä asuinrakennusten maantasolla sijaitseviin kerroksiin suunnitellaan kivijalkapalveluita täydentämään alueen paikalliskeskuksen palvelukokonaisuutta. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen alkuvuodesta 2021.

Kaavan nimi

Kaitaan metrokeskus

Aluenumero

441415

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja ja Espoon kaupunki.

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi