Karttaotteeseen on merkitty Hakamaanpuiston sijainti.

Hakamaanpuisto

PuistotTapiola

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on laatinut Hakamaanpuiston puistosuunnitelman. Puistoalueelle sijoittuu osa itä-länsisuuntaista, Länsiväylän varrella kulkevaa pitkämatkaista jalankulku- ja pyörätietä, pyöräilyn laatureittiä. Siitä puuttuu osa tämän puistoalueen kohdalta.

Sijainti

Hakamaanpuisto

Vaihe

Suunnittelu

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on laatinut Hakamaanpuiston puistosuunnitelman. Puistoalueelle sijoittuu osa itä-länsisuuntaista, Länsiväylän varrella kulkevaa pitkämatkaista jalankulku- ja pyörätietä, pyöräilyn laatureittiä. Siitä puuttuu osa tämän puistoalueen kohdalta. Kyseinen reitin osa näkyy liitteenä olevassa puistosuunnitelmassa. Puistoalueelta joudutaan jalankulku- ja pyörätien rakentamisen vuoksi poistamaan jonkin verran puustoa, mutta tilalle istutetaan korvaavia puita. Osa poistettavista puista on huonokuntoisia. Puistoalueen kuivatus paranee jalankulku- ja pyörätien viereen toteutettavilla ojapainanteilla. Myös vesakkoa raivataan jalankulku- ja pyörätien vierusalueilta, jotka viimeistellään maisemanurmella.

Puistosuunnitelma ja toteuttamissuunnitelmat valmistuivat loppukeväästä 2020. Hankkeen toteuttaminen kuitenkin siirtyy ajallisesti eteenpäin HSY:n samalle alueelle tulevien vesihuoltojärjestelyjen aikataulujen vuoksi.

Suunnitelmaluonnoksesta oli mahdollisuus antaa palautetta 8.4.2020 mennessä.

Yhteystiedot

Jaana Salo

Projekti-insinööri+358 46 877 1854Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100