Ilmakuvaotteeseen on merkitty Gräsantullin, Gräsanportin ja Gräsansiimeksen sijainti.
Gräsantullin, Gräsanportin ja Gräsansiimeksen sijainti merkitty karttaan keltaisella viivalla

Gräsantulli, Gräsanportti, Gräsansiimes

Kadut ja liikenneMatinkylä

Katuhanke perustuu Gräsantullin kaavamuutokseen. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen Gräsanportin ja Gräsantullin varteen.

Kaavan nimi

Gräsansolmu, Gräsantulli, Piispankallio, Piispankallio II

Vaihe

Lainvoimainen

Gräsantulli on nykyinen kokoojakatu, jonka liikenne on pääosin asukas- ja työmatkaliikennettä. Katu palvelee myös joukkoliikennettä. Gräsantullin ajorata säilyy lähes nykyisellään, mutta jalankulku- ja pyörätie levenee. Nykyinen linja-autopysäkki korvataan ajoratapysäkillä.

Gräsanportti on nykyinen tonttikatu, jonka liikenne on asukasliikennettä. Kadulle rakentuu ajoradan viereen uusi jalankulku- ja pyörätie sekä kääntöpaikka. Gräsanportin pohjoispää toimii jalankulku- ja pyörätienä.

Gräsansiimes on nykyinen tonteille ajon salliva jalankulku- ja pyörätie. Gräsansiimeksen liikenne on asukasliikennettä.

Katualueelle tulee puu- ja pensasistutuksia sekä nurmetusta. Valaistus uusitaan ja kaduille rakennetaan uutta hulevesiviemäriä kuivatusta varten.

Katujen katu- ja rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kadut rakennetaan vaiheittain talonrakentamisvalmiuteen. Gräsanportin ja -siimeksen rakentaminen tehdään loppuvuodesta 2021. Gräsantullin rakentaminen ja Gräsanportin ja -siimeksen viimeistely aikaisintaan v. 2023, kun kerrostalot ovat valmistuneet.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100