Gräsanlaaksonkuja

Kadut ja liikenneMatinkylä

Katuhanke perustuu Gräsanlaakson kaavamuutokseen. Asemakaavan muutos mahdollistaa paloaseman rakentamisen Gräsanlaakson ja Gräsanlaaksonkujan varteen.

Vaihe

Suunnittelu

Gräsanlaaksonkuja nykytilassaKuva: Kaupunkitekniikan keskus

Gräsanlaaksonkuja on nykyinen tonttikatu, joka palvelee viereisen pysäköintialueen ja keräyspisteen käyttäjiä sekä toimii paloaseman tonttiyhteytenä. Kadun eteläpuolella on pysäköintipaikkoja ja kadun itäpäässä kääntöpaikka. Jalankulku- ja pyörätien mitoituksella varaudutaan alueelle tulevaan baanaan.

Gräsanlaakso on alueen kokoojakatu. Kadulla oleva pysäkkivarauksen sijainti muuttuu, koska nykyisen pysäkkivarauksen kohdalle tulee paloaseman liittymä.

Matinpuronpolku on nykyinen puistoraitti. Matinpuronpolku ja puistoraitit saneerataan tarvittavilta osin.

Katualueelle tulee puu- ja pensasistutuksia sekä nurmetusta. Katujen ja puistoraittien valaistus uusitaan. Kaduille rakennetaan uutta hulevesiviemäriä kuivatusta varten.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100