Espoontie

Kadut ja liikenneEspoon keskus

Espoontie on olemassa oleva pääkatu, joka välittää liikennettä Mikkelän ja Lommilan välillä. Katusuunnitelma koskee 150 m pituista osuutta Espoontiestä, joka alkaa Espoonväylältä ja päättyy Teirinsyrjän itäpuolelle.

Kaavan nimi

Mikkelä IIc, Mikkelä IIa Mikkelänpuisto, Pappilanmäki

Vaihe

Lainvoimainen

Espoontie on yksiajoratainen, harjakalteva katu, jonka ajoradat on suunnitteluosuudella erotettu toisistaan keskikorokkeilla. Välillä Espoonväylä – Teirinsyrjä katu levennetään eteläreunaltaan kaksikaistaiseksi. Pohjoisreunan ryhmityskaistat säilyvät nykyisellään. Kaistojen leveydet vaihtelevat 3,0-3,5 metriin. Ajoradan etelä- ja pohjoispuolelle sijoittuvat 3,0-3,5 metriä leveät yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet.

Espoontien ja Espoonväylän liittymä on nykyisin valo-ohjattu liittymä. Espoontien ja Teirinsyrjän liittymä muuttuu myös valo-ohjatuksi.

Espoontien liikenne on nykyisellään pääosin asukas- ja työmatkaliikennettä. Suunnittelualueella sijaitsee Mikkelän paloasema, josta hälytysajoneuvoilla on liittymä Espoontielle. Tulevaisuudessa liikenne tulee olemaan myös Teirinsyrjän liittymän kautta kulkevaa päivittäistavarakaupan asiakas- ja huoltoliikennettä.

Eteläisen jalankulku- ja pyörätien sekä ajoradan väliin istutetaan puurivi, jonka alusta nurmetetaan. Meluesteen rakentamisen ja tasauksen nostamisen alle jäävä puusto korvataan meluseinien edustalle istutettavilla puu- ja pensasryhmillä, jotka pehmentävät kovia pystypintoja ja lisäävät viihtyisyyttä.

Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään meluaidan itäpäässä ja lisäksi istutetaan tukipuustoa korvaamaan poistuvia puita.

Espoontie välillä Teirinsyjjä – Espoonväylä muuttuu nykyistä katumaisemmaksi ja yhdistyy ilmeeltään Espoonväylään. Katuympäristön kiveyksissä käytetään mustaa ja harmaata noppa- ja betonikiveä. Paloaseman liittymässä katualue yhdistetään tonttiin samankaltaisella kenttäkiveyksellä, jota kohteessa on käytetty nykyisin. Ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat harmaata graniittia.

Espoontien eteläreunaan toteutetaan melunseinä, joka yhdistyy Espoonväylän meluseinään ja lisää osaltaan alueen yhtenäistä ilmettä.

Espoontie valaistaan ajoradan reunaan sijoitettavilla 10 metriä korkeilla valaisinpylväillä. Etelän puoleinen jalankulku- ja polkupyörätie valaistaan omilla 5 metrin korkuisilla valaisinpylväillä.

Espoontielle rakennetaan uusia hulevesikaivoja. Katu kuivatetaan nykyisen hulevesiviemärin kautta avo-ojiin.

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuus ajoradalla on 1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,74 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Yhteystiedot

Päivi Vänttinen

Projekti-insinööri+358 46 8772241Tekniikantie 15, Otaniemi