Ilmakuvaote on Pitkäjärven alueesta.

Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan yhteishanke (2022-2024)

Kadut ja liikenneKalajärviLeppävaara

Pitkäjärven valuma-alue (69 km2) ulottuu Espoon Träskändasta Vantaan Keimolaan asti. Laajalle valuma-alueelle mahtuu niin maa- ja metsätaloutta, luonnonsuojelualueita, asumista, teollisuutta kuin ajoneuvoliikenteen valtaväyliäkin; Kehä III ja Vihdintie.

Sijainti

Pitkäjärvi

Vaihe

Suunnittelu

Vantaan ja Espoon kaupungit yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa selvittävät ratkaisuja Pitkäjärven valuma-alueen tilan kohentamiseen pilottihankkeessa. Hankkeen tuotoksena on koko valuma-alueen yhteinen vesienhallintasuunnitelma maa- ja metsätalousalueiden sekä rakennetun ympäristön vesienhallinnan toteuttamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös kaupunkien ja maa- ja metsätaloustoimijoiden välistä yhteistyötä valuma-aluelähtöisessä vesienhallinnassa. Hankkeen rahoittaa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.

Kaksivuotisessa hankkeessa (2022-2024) tehdään Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan yleissuunnitelma, jonka pohjalta valitaan kaksi luonnonmukaisen vesienhallinnan toimenpidettä toteutukseen, yksi Espooseen ja yksi Vantaalle. Lopuksi tuotetaan raportti, jossa arvioidaan hankkeen aikana opitut asiat, yhteistyömallit sekä monistettavuus vastaavanlaisiin kohteisiin valtakunnallisesti.

Hankkeen aikana järjestetään sidosryhmätilaisuuksia sekä kaksi asukastilaisuutta. Asukastilaisuudet järjestetään keväällä 2023, sekä hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2024.

Asukastilaisuus Lähderannan koululla (Lähdesuoni 4) to 25.5.2023 klo 16.30-18.00, lisätiedot tästä linkistä(ulkoinen linkki).

Asukaskysely on auki 28.5.2023 asti. Tästä linkistä pääset kyselyyn.(ulkoinen linkki)

Hankkeen etenemistä ja tarkempia tietoja päivitetään Vantaan kaupungin sivulla https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/pitkajarven-valuma-alueen-vesienhallinnan-kehittaminen(ulkoinen linkki)

Lisätietoja hankkeesta antavat hankkeen projektiryhmän yhteyshenkilöt

Iiro Lehtinen, suunnitteluinsinööri, iiro.lehtinen@vantaa.fi
Saara Olsen, limnologi, saara.olsen@espoo.fi
Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija, kari.rantakokko@ely-keskus.fi