Ainonaukio ja Korkeakoulunaukio, Otaniementie plv 0-240

Kadut ja liikenneTapiola

Ainonaukio ja Korkeakouluaukio ovat jalankulun, pyöräilyn ja oleskelun alueita. Aukioiden läheisyydessä on Aalto-yliopiston kiinteistöjä, Otaniemen metroasema palveluineen sekä Raide-Jokerin pysäkki. Aukioiden läpi kulkee kaksiraiteinen pikaraitiotie Raide-Jokeri. Suunniteltu alue liittyy lännessä Maarintien – Tietotien – Konemiehentien liittymäalueeseen, idässä Otaniementiehen ja pohjoisessa Otakaareen. Välillä Vuorimiehentie – Korkeakoulunaukio Otaniementie on kokoojakatu, jolla on joukkoliikennettä, pyöräilyä ja jalankulkua. Suunniteltu alue yhdistyy luoteessa Korkeakoulunaukioon ja idässä Otaniementien ja Vuorimiehentien risteysalueeseen. Pääelementin tähän osaan Otaniementietä muodostaa Otaniemen raitiotiepysäkki.

Kaavan nimi

Otaniemen keskus

Vaihe

Lainvoimainen

Ainonaukio ja Korkeakoulunaukio

Ainonaukio ja Korkeakouluaukio ovat jalankulun, pyöräilyn ja oleskelun alueita. Aukioiden läheisyydessä on Aalto-yliopiston kiinteistöjä, Otaniemen metroasema palveluineen sekä Raide-Jokerin pysäkki. Aukioiden läpi kulkee kaksiraiteinen pikaraitiotie Raide-Jokeri. Suunniteltu alue liittyy lännessä Maarintien – Tietotien – Konemiehentien liittymäalueeseen, idässä Otaniementiehen ja pohjoisessa Otakaareen.

Raitiotien leveys vaihtelee 6,20 – 8,40 metrin välillä. Pyörätien leveys vaihtelee 2,75 - 4,00 metrin välillä ja sen sijainti on raitiotien vieressä. Pyörätie on erotettu raitiotiestä Ainonaukion kohdalla 1,00-1,20 metrin erotuskaistalla, joka on nurmipäällysteinen. Korkeakoulunaukion kohdalla, joka on osittain suunniteltu ”shared space” alueeksi, raitiotie on erotettu muusta alueesta 0,60 metrin kivetyllä erotuskaistalla.

Aukioiden läpi kulkeva pyörätie on osa laatureittiä. Alueen jalankulkureitit on suunniteltu palvelemaan kampusalueen sisäisiä tarpeita.

Raitiotiealue on tietyiltä osin nurmipäällysteinen sekä paikoin komposiittipäällysteinen. Korkeakoulunaukion ”shared space” alue on komposiittipäällysteinen. Pyörätien päällyste on asfalttia. Jalankulun väylät ovat asfalttia sekä kivituhkaa. Raitiotiealueen Ainonaukiolla erottavat reunakivet ovat graniittia. Alueen valaistus koostuu pyörätien valaisimista sekä aukion omasta valaistuksesta.

Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet. Pylväiden rakenteissa tulee vielä lisäksi näkyviin radan pohjoispuolella sijaitsevien yliopiston mittalaitteiden vaatimat magneettikompensaatiorakenteet.

Otaniementie plv 0 - 240

Välillä Vuorimiehentie – Korkeakoulunaukio Otaniementie on kokoojakatu, jolla on joukkoliikennettä, pyöräilyä ja jalankulkua. Suunniteltu alue yhdistyy luoteessa Korkeakoulunaukioon ja idässä Otaniementien ja Vuorimiehentien risteysalueeseen.

Pääelementin tähän osaan Otaniementietä muodostaa Otaniemen raitiotiepysäkki.

Kadun itäreunassa nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä parannetaan erotelluksi 3,00 metriä leveäksi pyörätieksi sekä 2,00 metriä leveäksi jalkakäytäväksi. Pyörätie on osa pyöräilyn laatureittiä.

Raitiotiepysäkin eteläpuolella on saattoliikennealue. Pyöräily Vuorimiehentieltä aukioille on saattoliikennealueen ajoradan kautta ja yhteys pyöräilyn laatureittiin oppimiskeskuksen liittymän kautta.

Otaniemen kampusalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien sähköistyksen vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet.

Katu- ja puistoalueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Lisäksi rakennetaan uusia putkilinjoja ja verkostoja, mm kadun kuivatusta varten.

Ainonaukion, Korkeakoulunaukio ja Otaniementien katutyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020-2021 aikana.

 

Yhteyshenkilöt

Anna Jokinen

Projektipäällikkö+358 40 521 6414Tekniikantie 15, Otaniemi

Otaniemen alue