Opiskelijahuolto

Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.

Lukion opiskelijahuoltotyöryhmä toimii yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien/vanhempien, eri viranomaisten sekä hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä vastaa osaltaan kriisitoiminnan sekä terveys- ja päihdetyön toteuttamisesta ja sen toiminta on luottamuksellista. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja sekä terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori. Viimeksi mainittujen esittelyt ja yhteystiedot löydät alta. 

 

Opiskelijahuollon esittely ja yhteystiedot

Leppävaara