Opintojaksot ja kurssit

Klikkaamalla laatikosta eri oppiaineita pääset tutustumaan opetukseen EYL:ssä ja valinnaisten lukiokohtaisten opintojen tarjontaan. Muut tavoitteet ja sisällöt löytyvät valtakunnallisista lukion opetussuunnitelmista. Jotain erilaista? -otsikon alta löydät kootusti kaikki EYL:n lukiokohtaiset valinnaiset opinnot, joiden avulla saat ideoita ja näkökulmia myös tulevaisuuden opintoihin!

Jotain erilaista? - opintoja laatikon ulkopuolelta

Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea sinun luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä ja lisätä ymmärrystä biologian merkityksestä, sekä siitä miten voit hyödyntää biologista tietoa arki- ja työelämässä. Biologian opetuksessa sinulle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä. Biologian opetus auttaa sinua ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella ymmärrät myös evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Arviointi ohjaa sinua tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistasi ja kehittämään omaa osaamistasi.

Biologian lukiokohtaiset valinnaiset

BI Biologian kertaus

Bilsan kirjoittaja! Jos haluat pärjätä paremmin yo-kokeessa, niin tämä opintojakso on sinua varten. Kertauksessa opit viimeistään, mitä eroa on mitoosilla ja meioosilla tai miten kissojen kilpikonnaväri periytyy. Kertaillaan toki paljon muitakin asioita. Opetellaan myös vastaustekniikkaa. Palkintona opintojakson suorituksesta saat suoritusmerkinnän (S) sekä parempia valmiuksia menestymiseen biologian yo-kokeessa. 

BI Biologian laboroinnit

Miten solut ottavat vettä? Mitä osmoosi on? Voiko kasveja värjätä eri värisiksi? Miltä sydän näyttää sisältä? Miten dna:ta voidaan tutkia? Miten mikrobeja voidaan kasvattaa? Millaiset aivot rotalla on? Mikä on elämän tarkoitus? Jos olet kiinnostunut edellä kuvatun kaltaisista elämän perimmäisistä kysymyksistä ja niiden selvittämisestä, niin silloin tämä opintojakso on sinua varten. Bilsan labrassa tutkitaan asioita pintaa syvemmältä. Eläimien, kasvien ja mikrobien toimintaa havainnollistetaan erilaisin kokeellisin menetelmin. Samalla perehdytään biologiseen tutkimukseen ja tutkimusvälineiden käyttöön, ei kuitenkaan liian tiukkapipoisella vakavuudella. Tekemällä oppii ja siitähän on hyötyä myös biologian ylppäreissä. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän (S).

Opiskelijat tutkimassa soluja.Kuva: Vesa

B3-kielet: espanja, ranska, saksa

EYL:ssä voi opiskella B3-kielenä espanjaa (EAB3), ranskaa (RAB3) ja saksaa (SAB3). Tervetuloa laajentamaan maailmankuvaasi, ajattelemaan toisin ja helpottamaan asioiden hoitamista matkoilla! Tiesithän myös, että usean vieraan kielen hallinta on valttikortti kansainvälistyvillä työmarkkinoilla? EYL:n lyhyiden kielten opintojaksoilla on tapana laittaa oppi käytäntöön opintomatkoilla kohdekielisiin maihin. Tule mukaan!

Kielestä riippumatta ensimmäisillä opintojaksoilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla opintojaksoilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Opintojaksoilla varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla opintojaksoilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Opintojaksoilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri opintojaksoilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

B3-kielten lukiokohtaiset valinnaiset

EAB Espanjaa Segoviassa

Leirikouluvaihdossa pääset tutustumaan espanjalaiseen kulttuuriin ja historiaan viikon mittaisen leirikoulun aikana Segoviassa. Majoitut oman vaihtoparisi perheen luona ja opit espanjaa aidossa ympäristössä. Päivisin käydään upeilla nähtävyyksillä ja vieraillaan esimerkiksi museoissa lähinnä muiden suomalaisten opiskelijoiden kesken, ja virallisen ohjelman ulkopuolella vietät aikaa vaihtoparisi, perheen ja muiden osallistujien kanssa. Majoitat vastaavasti myös espanjalaisen opiskelijan luoksesi viikoksi ja tutustutat hänet suomalaiseen elämään. Opinnot sisältävät myös kirjallisia ja suullisia töitä espanjaksi tai englanniksi.

SAB Abikertaus

Abikertaus, jossa saksan ylioppilaskirjoituksiin osallistuville abeille tarjotaan mahdollisuus harjoitella saksan kirjoituksia varten kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä erilaisten tekstien kirjoittamista. Opintojaksolla kerrataan ja kartutetaan myös sanastoa ja kielen keskeisiä rakenteita. Opintojakson päätteeksi järjestetään mahdollisuus osallistua preliminäärikokeeseen Abitti-ympäristössä, joka simuloi oikeaa koetilannetta. Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty.

SAB Kulttuurimatka Berliiniin

Kulttuurimatkalla Berliiniin pääset käyttämään jo aiemmilla opintojaksoilla opittuja saksankielen taitojasi käytännössä. Matkalla tutustumme yhdessä ennakolta valikoituihin kohteisiin Berliinissä monipuolisesti paikallisliikennettä käyttäen. Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty.

SAB Deutschland kennenlernen

Opintojakson aikana voit kouluympäristössäkin tutustua saksalaiseen kulttuuriin (musiikki, elokuvat ym.), Saksan liike-elämään ja yleisesti maantieteellisesti Saksaan. Opintojakson aikana teemme myös mahdollisuuksien mukaan vierailuja mm. Goethe-Instituuttiin. Opintojaksoon ei kuulu kielioppia, eikä pidetä sanakokeita. Tarkoitus on järjestää tilaisuus käyttää rohkeasti saksaa. Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty.

EYL:n opettajat kannustavat opiskelemaan kieliä!Kuva: Anna Puhakka

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan opiskelijoiden elämismaailma ja sen ilmiöt.

Kuva: Anna Puhakka

Englanti

Meillä englannin opiskelu on hauskaa ja interaktiivista! Pääset opintojesi aikana tekemään kulttuuriportfoliota, pitämään esityksiä ja puheita, osallistumaan väittelyyn, tutkimaan globaaleja ilmiöitä ja tietysti valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin. Lukiossamme on käytössä Studeon digitaalinen oppimateriaali, minkä avulla pääset seuraamaan opintojesi edistymistä reaaliajassa ja tekemään drillaavia, pelillisiä harjoituksia. Pakollisiin opintoihin kuuluu kuusi opintojaksoa (ENA1-6) ja valinnaisten avulla pääset tutustumaan kestävän kehityksen teemoihin (ENA7) sekä kehittämään suullista kielitaitoasi (ENA8). Suorittamalla jälkimmäisen saat valmistumisen yhteydessä myös suullisen kielitaidon diplomin. Tarjolla on harvinaisen monta valinnaista opintojaksoa, jotka syventävät englannin kielitaitoasi, avartavat maailmankatsomustasi ja antavat lisävalmiuksia tulevaisuuteen ja työelämään. Saatat jopa päästä matkustamaan ulkomaille harjoittelemaan englannin kieltä tositilanteissa!

Englannin lukiokohtaiset valinnaiset

ENA Englannin starttipaja

Ensimmäisen vuositason opiskelijoille tarkoitetussa englannin starttipajassa saat yksilöllistä tukea englannin opiskelun haasteisiin pienryhmässä. Pääset harjoittelemaan sanastoa ja kielioppia monipuolisesti pelien sekä suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla. Pajassa kertaat peruskoulun englannin oppimäärän ja harjoittelet kieltenopiskelutaitoja ja sähköisten työkalujen käyttöä. Pajan onnistunut suorittaminen tukee kaikkien tulevien pakollisten ja valinnaisten englannin opintojesi suorittamista. Saat opintojaksosta suoritusmerkinnän osallistumalla aktiivisesti ja kehittämällä taitojasi.

ENA Englannin abikertaus

Abeille tarkoitetulla opintojaksolla har­joi­tel­laan ylioppilaskirjoituksia varten vaadittavaa korkean ta­son kuul­lun­ym­mär­tä­mis­tä ja teks­ti­nym­mär­tämis­tä, sekä eri­lais­ten teks­ti­tyyp­pien laa­ti­mis­ta. Sa­nas­toa ja kie­len ­hal­lin­taa harjoitellaan suullisten, kirjallisten sekä drillaavien harjoitusten avulla. Opinnot voi helposti suorittaa itsenäisestikin, sillä käytössä oleva Studeon oppimateriaali ohjaa itsenäiseen työskentelyyn. Lopuksi jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus osal­lis­tua eng­lan­nin pre­li­mi­nää­rikokeeseen Abitti-ympäristössä, joka simuloi oikeaa koetilannetta. Kaikilla abeilla on oikeus osallistua preliminäärikokeeseen riippumatta opintojakson suorittamisesta.

ENA English Literature and Creative Writing

Englanninkielisen kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen kautta pääset seikkailulle tarinoiden maailmaan. Opintojen aikana tutustut eng­lan­nin­kie­li­seen kir­jal­li­suu­teen ja kirjoitat luovia tekstejä eri tyylilajeja kokeillen. Lukemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opit myös kirjoittamaan paremmin, ja kummatkin kartuttavat kielitaitoa ja sanastoa muita englannin opintoja sekä ylioppilaskirjoituksia mielessä pitäen. Opintojakson aikana esitellään klassikot kuten William Shakespeare, Jack London ja Mary Shelley, tutkitaan miten kaunokirjallisuus on muuttanut maailmaa vaikuttamalla politiikkaan, tutustutaan eri kirjallisuudenlajeihin scifistä romantiikkaan ja salapoliisikertomuksiin sekä sukelletaan maailmankirjallisuuden pariin. Lopuksi voit toteuttaa jonkun laajemman luovan projektin kuten oman elokuvan tekemisen, novellin tai runon kirjoittamisen, tai julkaisun taittamisen. Mahdollisuuksien mukaan opintojen puitteissa toteutetaan Lontoon kulttuurimatka.

ENA English Club

Nämä opinnot ovat sinulle, joka harrastat englannin kieltä ja innostut kielistä! Suun­nit­te­let ken­ties tu­le­vai­suu­des­sa kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja, joihin kuuluvat englannin kieli ja olet kiin­nos­tu­nut tu­tus­tu­maan yli­o­pis­to­maa­il­maan opin­to­vie­rai­lu­jen mer­keis­sä. Ha­lu­at tut­kia mu­sii­kin, elo­ku­vien ja kir­jal­li­suu­den kiel­tä sekä nau­tit luo­vas­ta sekä tie­teel­li­ses­tä kir­joit­ta­mi­ses­ta myös eng­lan­nin kie­lel­lä. Väit­te­le­mi­nen eng­lan­nik­si kieh­too si­nua ja ha­lu­at ke­hit­tää suul­li­sia kie­li­tai­to­ja­si väit­te­ly­har­joi­tuk­sil­la, mah­dol­li­ses­ti jopa osal­lis­tua väit­te­ly­ki­saan. Opintojakson tar­kem­pi si­säl­tö rää­tä­löi­dään opis­ke­li­ja­ryh­män kiin­nos­tus­ten mu­kaan. Ar­vi­oin­ti ei pe­rus­tu ­ko­kee­seen, vaan opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mis­ak­tii­vi­suu­teen ja tuo­tok­siin. Mahdollisuuksien mukaan opintojen puitteissa toteutetaan Lontoon kulttuurimatka.

ENA The Model UN Conference in New York

Haaveiletko tulevaisuudesta kansainvälisten tehtävien parissa? Oletko kiinnostunut yhteiskuntaopista ja englannin kielestä? Nyt sinulla on mahdollisuus oppia kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista autenttisessa ympäristössä. Opettajien valitsema 6-10 opiskelijan ryhmä matkustaa noin viikoksi New Yorkiin helmi-maaliskuussa, missä delegaatio osallistuu kansainväliseen malli-YK -konferenssiin (NHSMUN) ja vierailee mm. Yhdistyneiden kansakuntien pääkonttorissa, Suomen konsulaatissa ja YK:n edustustossa. Ennen konferenssia opiskelijat tutustuvat aiheisiin valitun maan näkökulmasta tekemällä laajat, akateemiset tutkimustyöt. Konferenssiin osallistumisesta saa diplomin ja kokemuksesta on paljon hyötyä tulevaisuuden jatko-opintoja suunnitellessa ja uravalintoja tehdessä. Suosituksena on ensin käydä YH06 Global Citizenship and the UN, missä pääsee tutustumaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan ja osallistumaan YK-kokouksien simulaatioon.

ENA Shanghai Exchange

EYL:n ystävälukioon Shanghaissa Kiinassa, Gaoqiao High School, on järjestetty vierailuja keväisin vuodesta 2016 lähtien. Opiskelijavaihdossa pääset tutustumaan kiinalaiseen kulttuuriin ja historiaan noin viikon mittaisen matkan aikana Shanghaissa. Majoitut oman vaihtoparisi perheen luona. Isäntälukioon tutustumisen lisäksi päivisin käydään upeilla nähtävyyksillä ja vieraillaan esimerkiksi museoissa yhdessä kiinalaisten opiskelijoiden kanssa. Virallisen ohjelman ulkopuolella vietät aikaa vaihtoparisi, isäntäperheesi ja muiden osallistujien kanssa. Majoitat vastaavasti myös shanghailaisen opiskelijan luoksesi viikoksi ja tutustutat hänet suomalaiseen elämään. Matka, isännöiminen ja näihin valmistautuminen vahvistavat englannin kielen osaamista ja antavat valmiuksia kartuttaa maailmankansalaisen taitoja. Opintojakso sisältää myös kirjallisia ja suullisia töitä englanniksi.

TO Build Your Own Escape Room - luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla

Tämän opintojakson avulla pääset tutustumaan luovaan ongelmanratkaisuun erilaisten pulmien ja pakopelien kautta sekä itse pelaamaamalla että pakopelejä rakentamalla. Opintojakson päätyö on suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvä pakopeli ja raportoida prosessista englanniksi. Samalla opiskelija kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön mm. matematiikassa ja englannissa. Opinnot vahvistavat kielellistä osaamista englannissa ja tukevat erilaista matemaattista-ajattelua.

Opiskelijoilta pyydetään opintoihin vapaamuotoinen hakemus englanniksi. Lisäksi heiltä vaaditaan muutaman kympin mahdollista omavastuuta (pakohuoneiden pelaamiseen). Toteutus yhteistyössä pakopeliyrityksen kanssa.

HI History in English

Kiehtovatko sinua historialliset aiheet kuten Etelä-Afrikan apartheid, orjuus Yhdysvalloissa tai toinen maailmansota? Näiden opintojen avulla pääset tu­tus­tu­maan maa­il­man­his­to­ri­an va­paus­tais­te­lui­hin eng­lan­nin kie­lel­lä. Ope­tus koos­tuu lu­en­nois­ta, ryh­mä­töis­tä, kes­kus­te­lu­tuo­ki­ois­ta, elokuvista, op­iskelijoiden esi­tel­mis­tä ja ret­kis­tä. Opinnot so­vel­tuvat kai­kil­le, jot­ka haluavat syventyä lähihistoriaan ja hioa englannin kielen taitojaan autenttisen materiaalin parissa. Suorituksesta saa diplomin ja opintoihin saattaa kuulua mahdollisuuksien mukaan opintomatka esim. Berliiniin.

YH Global Citizenship and the UN

Tiesitkö, että EYL on YK-koulu? Näiden opintojen kautta tutustut Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan tutkimalla kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumalla YK-kokoussimulaatioon englanniksi. Opintojen aikana tehdään tiiviisti yhteistyötä Suomen YK-liiton ja Suomen YK-nuorten kanssa, katsotaan dokumenttielokuvia ja järjestetään vierasluentoja sekä vierailuja (mm. eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt). Pääset myös suunnittelemaan YK-päiviä lukiossamme ja ideoimaan kummilapsitoimintaa sekä hyväntekeväisyystempauksia. Opintojakson lopuksi suoritetaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe(ulkoinen linkki), johon kuuluu laaja yksin tai pareittain tehtävä projektityö YK:n teemoista ja josta saa erillisen Suomen YK-liiton myöntämän diplomin. Osallistuneiden joukosta valikoidaan ansioituneimmat opiskelijat, jotka saavat kunnian osallistua EYL:n delegaationa vuosittain New Yorkissa pidettävään malli-YK-konferenssiin (NHSMUN(ulkoinen linkki)).

Opiskelijat pitämässä toisilleen työhaastatteluja englanniksi.Kuva: Anna Puhakka

Filosofia

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti ja auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia. Kun opiskelijat paneutuvat filosofisiin kysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi.

Filosofian lukiokohtaiset valinnaiset

FI Väittelykurssi

Haluaisitko oppia ilmaisemaan mielipiteesi ytimekkäästi? Sytytkö väittelyistä? Oletko kiinnostunut ajankohtaisista ilmiöistä? Haluatko vaikuttamisen taitoja? Opintojakson aikana harjoittelemme mielipiteiden perustelemista väittely- ja keskusteluharjoituksin ajankohtaisista ilmiöistä. Suoritus edellyttää läsnäoloa, harjoitusten suorittamista ja alustuspuheenvuoron pitämistä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Abiturientti ja apulaisrehtori älyjen taistossa.Kuva: EYL:n viestintätiimi

Fysiikka

Meillä fysiikan opinnoissa panostetaan kokeelliseen työskentelyyn, jossa pääset itse suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia koejärjestelyjä, muodostamaan saamistasi mittaustuloksista malleja ja tekemään ennusteita. Tunneilla työskennellään pienryhmissä ajankohtaisten ongelmien parissa ja viikottain suoritetaan erilaisia kokeellisia töitä. Fysiikan opiskelu antaa sinulle paremman käsityksen ympäröivästä kaikkeudesta, koska fysiikan tutkimuskohteena on koko todellisuus.

Opit fysiikan merkityksestä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja tekniikassa. Opintojaksojen  aikana harjoitellaan ryhmissä työskentelyä, argumentointia, mallintamista, tietokoneavusteisten mittausjärjestelmien hyödyntämistä sekä kokeellista työskentelyä. Opinnoissa pääset kuulemaan vierailevien asiantuntijoiden esitelmiä, vierailemaan eri tutkimuslaitoksiin sekä mahdollisesti osalliseksi jotain ulkomaille suuntautuvaa tiedeleiriä. Fysiikka on kokeellinen ja eksakti luonnontiede, jolloin useasti myös matematiikan kursseilla opitut työvälineet saadaan sovellettua käytäntöön, jolloin fysiikan opiskelu tukee myös matemaattisen ajattelun kehittymistä. Fysiikan mallien avulla pystyt tekemään ennustuksia tulevasta sekä arvioida niiden oikeellisuutta.

Meillä on käytössä digitaalinen e-Opin fysiikan kirjasarja, joka sisältää autenttista mittausdataa sisältäviä tuntitehtäviä, simulaatioita, videoita sekä monipuolisia harjoituksia. Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa, jolloin jokaisella on mahdollisuus näyttää omaa osaamistaan useassa eri asiassa ja usealla eri tavalla. Itsearviointitaitojen kehittyminen ja oppimaan oppiminen ovat myös yhtenä tavoitteena fysiikan opinnoissa.

Lukiokohtaiset valinnaiset

FY Fysiikan kertaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija jäsentää ja syventää aikaisempien fysiikan opintojaksojen sisältöjä sekä muodostaa kokonaiskuvan lukion fysiikan oppimäärästä. Opintojaksoantaa valmiuksia osallistua fysiikan ylioppilaskirjoituksiin sekä luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen alan pääsykokeisiin. Lukion fysiikan opintojaksojen FY01-FY08 keskeisenä sisältönä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

FY Kokeellinen fysiikka

Kokeellisen fysiikan kurssilla tutkitaan fysiikan eri osa-alueisiin liittyviä ilmiöitä kokeellisesti eri mittausmenetelmillä. Kurssilla tutustutaan mittausmenetelmiin, joita ei ole valinnaisilla opintojaksoilla harjoiteltu. Opintojaksoa suositetaan suoritettavaksi kaikille, jotka osallistuvat fysiikan ylioppilaskirjoituksiin. Opintojaksolla analysoidaan tuloksia, perehdytään virhearviointeihin, työselostusten tekoon sekä työturvallisuuteen. Opintojakso syventää fysiikan osaamista ja tukea jatko-opintoja. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

FY CERN-tiedeleiri

Yhteistyössä opetushallituksen ja Suomen CERN-verkoston kanssa järjestettävä hiukkasfysiikan syventävä opintojakso. Opintojakson aikana toteutetaan tiedeleiri Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä (Sveitsi, Geneve) sekä vieraillaan Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksilla. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Fysiikantunnilla tutkitaan momenttia, painopistettä ja tasapainoa.Kuva: Lauri Hellsten

Historia

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi.

Lukiokohtaiset valinnaiset

HI Historian opintojen kokoava kertauskurssi

Opintojakso on suunnattu historian aineen ylioppilaskirjoittajille. Opintojakson sisältönä on koko lukion oppimäärä, ja sen rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

HI Historian opintojen kokoava kertauskurssi

Opintojakso järjestetään syksyisin 0,5 laajuutena. Opintojakso on suunnattu historian aineen ylioppilaskirjoittajille. Opintojakson sisältönä on koko lukion oppimäärä, ja sen rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

HI History in English

Kiehtovatko sinua historialliset aiheet kuten Etelä-Afrikan apartheid, orjuus Yhdysvalloissa tai toinen maailmansota? Näiden opintojen avulla pääset tu­tus­tu­maan maa­il­man­his­to­ri­an va­paus­tais­te­lui­hin eng­lan­nin kie­lel­lä. Ope­tus koos­tuu lu­en­nois­ta, ryh­mä­töis­tä, kes­kus­te­lu­tuo­ki­ois­ta, elokuvista, op­iskelijoiden esi­tel­mis­tä ja ret­kis­tä. Opinnot so­vel­tuvat kai­kil­le, jot­ka haluavat syventyä lähihistoriaan ja hioa englannin kielen taitojaan autenttisen materiaalin parissa. Suorituksesta saa diplomin ja opintoihin saattaa kuulua mahdollisuuksien mukaan opintomatka esim. Berliiniin.

HI Näin kirjoitan historiasta

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja historian esseen kirjoittajana. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa selkeästi jäsenneltyjä ja ansioituneita esseitä historian eri osa-alueilta. Opintojakson aikana kirjoitettavien esseiden aiheet valikoidaan pääsääntöisesti yksilöllisesti opiskelijan aiemmin suorittamien opintojaksojen perusteella, ja oppimismenetelminä hyödynnetään myös mahdollisuutta ryhmässä työskentelyyn. Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen opintojakson tuotoksista on mahdollista toimittaa myös oma julkaisu. Opintojakso palvelee sekä ylioppilaskirjoituksiin tähtääviä että ylipäätään historian opinnoista tai kirjoitustaitojen kehittämisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

HI Historian opintomatka

Opiskelijat tutkivat ennen matkaa erilaisia matkakohteen historiaan ja kulttuuriin liittyviä aiheita ja valmistelevat tutkimuksensa pohjalta esityksiä muulle ryhmälle. Opiskelijat perehtyvät matkakohteen historiaan liittyvään tutkimuskirjallisuuteen, historiallisiin lähteisiin ja kaunokirjallisiin teoksiin ennen matkaa. Opintomatkalla vieraillaan museoissa ja historiallisesti kiinnostavilla paikoilla sekä tutustutaan kaupungin kulttuurielämään. Opettaja voi vaatia tiettyjen pakollisten tai syventävien opintojaksojen suorittamista ennen opintomatkalle osallistumista. Vaaditut opintojaksot riippuvat matkakohteesta.

Opiskelijat retkellä Turun linnassaKuva: EYL:n viestintätiimi

Kemia

EYL:ssä opiskellaan kemiaa, koska maailma on kemiaa. Kemian osaamisen avulla turvataan esimerkiksi puhtaan veden saatavuus tulevaisuudessa. Kemiaa tarvitaan lähes kaikilla aloilla, mm. terveydenhuollossa, uusien energialähteiden kehittelyssä, maataloudessa, elintarviketuotannossa, materiaalien valmistuksessa ja uusien kehittelyssä. Kemiallisten ilmiöiden tunteminen, tunnistaminen ja ymmärtäminen helpottaa ympärilläsi avautuvan maailman syvällistä hahmottamista. Huomaat enemmän asioita, osaat linkittää niitä toisiinsa ja ymmärrät, miten kaikki ympärilläsi toimii ja kuinka kaikki on yhteydessä niin omaan kuin muidenkin sekä ympäristön hyvinvointiin.

Lukiokohtaiset valinnaiset

KE Kemian laboroinnit

Oletko aina halunnut pukea päälle valkoisen työtakin, suojalasit ja sukeltaa kemian laborointeihin ihan toden teolla? Vetokaappi päälle, lasitavarat kehiin ja magneettisekoittaja pyörimään! Kemian laboroinneissa käytännön tekeminen on etusijalla. Tutuiksi tulevat kaikki kemistin perustyövälineet ja -menetelmät. Opit, millainen työväline on vaikkapa byretti ja miten titraus tehdään. Opit erilaisia analyysimenetelmiä, joilla tutkitaan, millaisia aineita näytteessä on ja kuinka paljon. Teemme myös ainakin yhden vierailun yliopistolle tai analyysejä tekevään labraan. Voit tulla mukaan jo perusmoduulien jälkeen oppimaan kemian työskentelyä käytännössä, tai valinnaisten opintojaksojen jälkeen syventämään käsitystäsi kemian työmenetelmistä ja linkittämään niitä vielä vahvemmin teoriaan. Tavoitteena on oppia uusia käytännön taitoja, saada varmuutta labratyöskentelyyn ja syventää omaa käsitystä kemiallisista ilmiöistä mikro- ja makrotasolla. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän (S).

KE Kemian abikertaus

Ovatko hanskassa standardisuoran piirtäminen, hapetuslukujen laskeminen ja tasapainovakiolausekkeen muodostaminen? Abikertauksen tavoitteena on jäsentää ja syventää aiempien kemian opintojen sisältöjä sekä muodostaa kokonaiskuvaa lukion kemian oppimäärästä (wKE01 – wKE05). Opetellaan myös oikeaa vastaustekniikkaa. Abikertaus antaa valmiuksia osallistua kemian ylioppilaskirjoituksiin sekä luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen alan pääsykokeisiin. Hyväksytystä suorituksesta saa suoritusmerkinnän (S).

Kemiallisia reaktioita!Kuva: Lauri Hellsten

Kuvataide

Kuvataiteen opintojaksoilla tutustumme monipuolisesti taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin ja vahvistamme omaa kuvailmaisua. Taiteen tekemisen ja tutkimisen kautta tuemme hyvinvointia, vuorovaikutusosaamista ja kulttuuriosaamista. KU1 ja KU2 opintojaksot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden aikana. Kuvataiteen diplomin (KULD2) suorittamiseen vaaditaan vähintään neljä kuvataiteen opintojaksoa hyväksytysti suoritettuna. Kuvataiteen lukiodiplomitehtävät seuraavalle lukukaudelle ilmestyvät aina toukokuussa Opetushallituksen sivuille.

Lukiokohtaiset valinnaiset

KU Arkkitehtuuri ja muotoilu

Opiskelija tiedostaa ympäröivän tilan, kuten luonnon ympäristön, rakennetun ympäristön ja teosmaisen ympäristön kokonaisvaltaisena kokemuksena. Opintojaksolla voidaan tarkastella tilaa arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, tilataiteen, ympäristötaiteen ja/tai lavastustaiteen näkökulmista.

KU Keramiikan ja tekstiilitaiteen työpaja

Opiskelija syventyy keramiikan ja tekstiilitaiteen taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä ja soveltaa omassa tekemisessä keramiikalle ja tekstiilitaiteelle ominaisia ilmaisemisen mahdollisuuksia. Opintojaksolla tutkitaan sekä taidehistorian että eri kulttuurien taidetta ja perehtyy niissä käytettyihin menetelmiin ja aihesisältöihin.

KU Valokuvailmaisu

Opintojaksolla käydään läpi kameran toimintaperiaatteet, valokuvauksen ilmaisukeinot ja valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä. Opintojaksolla perehdytään myös digitaalisen valokuvan muokkaamiseen kuvankäsittelyn keinoin.

KU Elokuvailmaisu 

Opiskelija oppii ymmärtämään elokuva - ja videotyöskentelyn perusteita ja niiden mahdollisuuksia kuvakerronnassa. Opintojaksolla tehdään aluksi lyhyitä harjoituksia ja suunnitellaan ja toteutetaan lopuksi ryhmässä oma lyhytelokuva. Opintojakson päättäjäisinä toimii oman elokuvakatselmuksen järjestäminen.

KU Japani yhteistyö

Opintojaksolla syvennytään Japanin kulttuuriin pääosin kuvataiteen keinoja hyödyntäen. Tarjolla on grafiikan eri menetelmät, mangaa, animea ja tussimaalausta. Opintojaksolla rakentuu opiskelijoiden töistä materiaalia Japanin Akitassa olevan taideyhteisön kanssa yhteistyössä. Vuosittain valitaan yhteinen teema. Lopuksi järjestetään yhteisnäyttely sekä Japanissa että Suomessa.

KU The Yearbook Project

Opintojaksolla perustetaan lukion oman toimitus ja kootaan lukuvuoden aikana kerätystä aineistosta kunkin vuoden oma vuosikirja. Opiskelijat oppivat kirjoittamista, graafista suunnittelua, valokuvajournalismia ja työelämätaitoja. Opintojakson aikana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan myös kirjapainossa/painotalossa.

KU Media ja markkinointi

Kiinnostaako sometus? Haluatko olla mukana brändaamassa lukiotamme ja edistämässä yhteisöllisyyttä? Tule oppimaan sosiaalisen median ja verkkosivujen käyttöä markkinointitarkoitukseen! Ensimmäisen periodin intron jälkeen tulet viestimään lukuvuoden ajan tiimeissä lukion arjesta ja juhlista eri viestintäkanavien kautta. Matkan varrella opit käsittelemään erilaista kuva- ja videomateriaalia ja tuottamaan tekstejä eri medioihin media-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien opastuksella. Opintojakso kehittää erilaisia työelämätaitoja kuten viestintä- ja yhteistyötaitoja ja suorituksesta saakin työtodistuksen.

Kuvataiteen lukiodiplomin tekijät työssään.Kuva: Nina Luoma

Liikunta

EYL:ssa sinun on mahdollista valita monipuolisesti erilaisia liikunnan opintoja - pääset laskettelemaan, retkeilemään, palloilemaan, käymään kuntosalilla sekä kokeilemaan monia uusia liikuntamuotoja. EYL on poikkeuksellisen liikunnallinen lukio. Voit ryhtyä liikuntatutoriksi tai valita useista lukiokohtaisista valinnaisista itseäsi kiinnostava laji. Sinulla on myös mahdollisuus saada soveltavia suorituksia SM-tasoisesta urheilusta, juoksupäiväkirjan pitämisestä tai juoksutapahtumaan osallistumisesta.

Lukiokohtaiset valinnaiset

LI Mailapelejä

Haluatko pelata tennistä ja haastaa kaverisi sulkapallo-otteluun? Tai syventää taitojasi suureen suosioon nousseessa padelissa. Tule suositulle mailapelejä sisältävälle opintojaksolle. Opintojakson aikana harjoitellaan perustekniikoita ja syvennetään pelikäsitystä mm. tenniksessä, sulkapallossa, padelissa, squassissa ja pöytätenniksessä.

LI Talviliikuntaa

Lähde laskettelemaan mukavassa porukassa. Talviliikuntaa opintojakso toteutetaan jossakin laskettelukeskuksessa esim. Himoksella. Pääset laskettelemaan, lautailemaan ja hiihtämään. Välillä voit rentouttaa lihaksiasi saunomalla sekä pulahtamalla avannossa.

LI Wanhat tanssit

Opintojakso, jonka kaikki muistavat vielä aikuisenakin. Wanhojen tanssit on yksi lukion traditioista. Opintojakson aikana tanssitaan erilaisia salonkitansseja sekä paritansseja. Valssin askelien osaamisesta saattaa olla hyötyä myöhemminkin elämässä. Opintojakson päätteeksi esiinnytään vanhemmille, omalle lukiolle sekä mahdollisesti alakouluille ja vanhusten palvelutalolla.

LI Metsävaellus

Haluatko yöpyä metsässä? Lähde lukiomme suositulle metsävaellus opintojaksolle. Opintojakson aikana tehdään reipas vaellus, yövytään metsässä ja harjoitellaan erätaitoja. Vaellus toteutetaan esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa viikonloppuna.

LI Hyvinvointia kuntoilusta

Kaipaako kroppa liikettä? Tule lisäämään hyvinvointiasi kuntoilemalla kivassa ryhmässä. Opintojakso sisältää monipuolisesti erilaisia kuntoilumuotoja ja liikuntalajeja. Pääset haastamaan itseäsi esim. lihasvoimaa ja kestävyyttä parantavilla harjoituksilla esim. lenkkeillen  ja juosten rappusia. Kuntoa kohotetaan myös erilaisilla pallopeleillä ja ryhmäliikuntamuodoilla.

LI eSports

Oletko kiinnostunut pelaamisesta mukavassa seurassa? Tule mukaan luomaan pelikulttuuria lukioomme. Opintojakson aikana järjestämme yhteisiä pelitapahtumia etänä, mutta myös laneina. Peleinä on ensisijaisesti myös toisen asteen kilpaliigan pelit, kuten CSGO, LOL, Fortnite ja NHL22, mutta myös muita pelejä voidaan ottaa mukaan. Näistä neuvotellaan opintojakson alussa.

LI Kuntosalityöskentelyä

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija parantaa omaa fyysistä kuntoaan erityisesti lihasvoiman osalta. Keskeiset sisällöt: voimaharjoittelun eri muodot, tutustuminen eri kuntosaliharjoitteisiin, oman ohjelman laatiminen ja sen mukaisesti harjoitteleminen.

LI Joukkuepallopelit

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokonaisvaltaisesti lajitaitojaan eri joukkuepalloilujeissa. Keskeiset lajisisällöt mm. jalkapallo, futsal, koripallo, lentopallo, jääkiekko ja pesäpallo, salibandy.

LI eSports-turnausjoukkueet

Oletko kiinnostunut kilpapelaamisesta? Etsimme jälleen innokkaita pelaajia edustamaan lukiotamme koulujen välisissä turnauksissa. Tarjolla on sekä joukkuepelejä (CSGO, LOL) että yksilöpelejä (Fortnite, NHL22). Opintojakson suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen yhteisiin harjoituksiin ja joihinkin koulujen välisiin tapahtumiin.

LI Liikuntatutorit

Sinullakin on mahdollisuus saada kaksi opintopistettä aktiivisesta toimimisesta liikuntatutorina. Liikuntatutorin tehtäviin kuuluu kouluyhteisön liikkumisen ja hyvinvoinnin lisääminen eri tavoilla mm.eri lajien turnauksien järjestäminen.

LILD Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan soveltavana kurssina Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan. Liikunnan lukiodiplomin suorittamisesta saa yhden lukion kurssin, joka arvioidaan suoritusmerkintänä (S).

Diplomi koostuu seuraavista osa-alueista:

  • liikuntakykyisyys
  • liikuntataidot
  • harrastuneisuus/erityisosaaminen
  • yhteistyötaidot

Diplomin suorittamisesta on hyötyä jatko-opintoihin pyrkiessä.

Jäällä on hauska ottaa matsia!Kuva: Titti Lindström

Maantiede

Parhaimmillaan maantiede auttaa ymmärtämään maapallon historiaa ja samalla myös nykyaikaa ja tulevaisuuden näkymiä. Maantieteessä yhdistyvät sekä luonnontieteelliset että yhteiskuntatieteelliset teemat. Maailmanlaajuisten, alueellisten ja paikallisten ilmiöiden ymmärtäminen on yksi maantieteen opiskelun tavoitteista. Myös riskien tunnistaminen ja ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen, luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteiden tiedostaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeisiä teemoja maantieteessä. Haluatpa geologiksi, toimittajaksi tai vaikkapa maailmanmatkaajaksi, on maantieteellisten ilmiöiden ymmärtämisestä varmasti hyötyä sinulle tulevaisuudessa!

Lukiokohtaiset valinnaiset

GE Maantieteen kertaus

Mantsan kirjoittaja! Kuten J.K. Paasikivi aikanaan lausahti: “Maantieteelle emme voi mitään”. Ja vaikka tuo Paasikiven lausahdus sisältää kiistattoman faktan niin onneksi maantiedettä voi kuitenkin oppia ymmärtämään. Jos haluat parantaa maantieteen ymmärrystäsi ja jalostaa sen loistavaksi menestykseksi yo-kokeessa, niin tämä opintojakso on sinua varten. Kertauksessa opit viimeistään, mitä eroa on kasvihuoneilmiöllä ja ilmastonmuutoksella tai miksi sykloni pyörii pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään. Tai miksi Suomessa on kesälläkin kylmää. Opetellaan toki myös vastaustekniikkaa ja muita yo-kokeessa välttämättömiä taitoja. Palkintona opintojakson suorituksesta on suoritusmerkintä (S) sekä parempi valmius menestyä maantieteen yo-kokeessa.

Matematiikka

Meillä pääset opiskelemaan matematiikkaa ryhmässä ja yksilölliseen tahtiin flipped classroom-metodin avulla! Monipuolisten harjoitusten ja työskentelytapojen avulla havaitset, että matematiikka on paljon muutakin kuin laskentoa – matematiikkaa on kaikkialla ympärillämme, joskus vain vähän piilotettuna. Kursseilla työskennellään monipuolisesti harjoitellen argumentaatiota, matematiikan kielentämistä, perustelemista ja erilaisten tilanteiden mallintamista. Usein päätöksenteossa, niin yhteiskunnassa kuin yksilön tasolla, pitää pystyä perustelemaan tehty valinta – esimerkiksi matematiikan työkalujen avulla. Matematiikka on varsinkin ajattelun apuväline.

Meillä sinulla on mahdollisuus edetä omaan, yksilölliseen tahtiisi opettajan tukemana siten, että pystyt käyttämään omasta näkökulmastasi hankaliin asioihin enemmän aikaa ja etenemään helpoissa kohdissa nopeammin. Kurssien aikana kehität oppimaan oppimisen taitojasi, oman osaamisesi arviointia, loogista päättelykykyäsi, opit sinnikkyyttä sekä oman opiskelun merkityksen omalle oppimisellesi.

Matematiikan opinnot tarjoavat hyvän pohjan kaupallisille ja humanistis-yhteiskunnallisille aloille tai teknillis-luonnontieteellisille aloille. Lyhyessä matematiikassa on esimerkiksi tarjolla kaikille pakollinen talousmatematiikan kurssi sekä kaksi tilastomatematiikan kurssia. Pitkä matematiikka on usein teoreettisempaa ja sen opiskelussa kehität enemmän abstraktia ajatteluasi. Matematiikan opiskelu aloitetaan kaikille yhteisillä opintojaksoilla.

MAA-A ja MAA-B ABI/Kertauskurssi

Kirjoitukset lähestyvät ja pitäisi kerrata / palauttaa mieleen / oppia uudestaan kaikki kolmen vuoden aikana käydyt matematiikan asiat? Pitkän matematiikan kertauskursseilla derivoidaan, piirretään geometriaa, kerrataan yksikköympyrän saloja ja kaikkea muuta. Matematiikan arvosana ansaitaan hiellä, verellä ja kyynelillä, joten tervetuloa kertaamaan! Muista ottaa sekä A- että B-osa kurssista: A-osassa kerrataan yo-kokeen A-osan asioita ilman laskinta, ja B-osassa keskitytään kokeen B-osassa käytettäviin teknisiin apuvälineisiin sekä soveltavampiin tehtäviin.

MAB-A ja MAB-B ABI/Kertauskurssi

Murtoluvut ruosteessa? Prosentit hakusessa? Matti kukkarossa, koska et muista, mikä on koron korko? Tule kertaamaan käymäsi matematiikan kurssit ja samalla nostalgioimaan lukion ensimmäisiä vuosiasi. Hio kuntoon laskurutiini ja laskinohjelmistojen käyttö ja piekse muut ylioppilaskirjoitusten pistekisoissa! Muista ottaa sekä A- että B-osa kurssista: A-osassa kerrataan yo-kokeen A-osan asioita ilman laskinta, ja B-osassa keskitytään kokeen B-osassa käytettäviin teknisiin apuvälineisiin sekä soveltavampiin tehtäviin. Kertauskurssista järjestetään myös puolikkaan kurssin mittainen pikaversio syksyn kirjoittajille.

TO Build Your Own Escape Room - luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla

Tämän opintojakson avulla pääset tutustumaan luovaan ongelmanratkaisuun erilaisten pulmien ja pakopelien kautta sekä itse pelaamaamalla että pakopelejä rakentamalla. Opintojakson päätyö on suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvä pakopeli ja raportoida prosessista englanniksi. Samalla opiskelija kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön mm. matematiikassa ja englannissa. Opinnot vahvistavat kielellistä osaamista englannissa ja tukevat erilaista matemaattista-ajattelua.

Opiskelijoilta pyydetään opintoihin vapaamuotoinen hakemus englanniksi. Lisäksi heiltä vaaditaan muutaman kympin mahdollista omavastuuta (pakohuoneiden pelaamiseen). Toteutus yhteistyössä pakopeliyrityksen kanssa.

We escaped!Kuva: Suvi Järvenpää

Musiikki

EYL:n musiikin opetuksessa opiskelijat saavat tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, ryhmätoimintaan, musiikillisten taitojen kehittämiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Musiikillinen toiminta kehittää myös luovan ja kriittisen ajattelun taitoja.

Lukiokohtaiset valinnaiset

MU Bändikurssi

Oletko kiinnostunut bändisoitosta? Haluaisitko toimia rumpalina, kitaristina, pianistina tai vaikka laulajana? Bändikurssilla keskitytään yhteissoiton opetteluun ja entuudestaan on hyvä olla hallussa jonkun instrumentin perusteet. Opiskelijat pääsevät valitsemaan kurssilla soitettavaa ohjelmistoa ja opintojaksolla valmistetaan esityksiä  kouluvuoden tapahtumiin, kuten Itsenäisyyspäivän juhlaan ja kevään ylioppilasjuhlaan. Opintojaksolla saa keskittyä yhteen tai useampaan soittimeen ja opintojaksolla pääsee kokemaan yhteissoiton kaaren biisin opettelusta sen esittämiseen.

MU Kitaransoiton kurssi

Haluaisitko oppia kitaransoiton perusteita? Opintojaksolla opetellaan erilaisia tapoja kompata kitaralla sekä tutustutaan tabulatuureihin. Lisäksi käydään läpi sointutyyppejä, kuten avo-, barre- ja kvinttisointuja. Ohjelmisto koostuu eri vuosikymmenten musiikista, jota opetellaan komppaamaan kitaralla. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Rohkeasti mukaan siis kaikki kitaransoitosta kiinnostuneet!

MU Biisintekokurssi

Haaveiletko oman musiikin tekemisestä tai teetkö jo aktiivisesti musiikkia? Tällä opintojaksolla pääset luomaan omia biisejä. Välineinä käytetään niin ohjelmistoja kuin oikeita instrumentteja. Opintojaksolla pääset treenaamaan biisintekoa erilaisten harjoitteiden kautta. Tutuksi tulevat musiikinteorian perusteet sekä musiikilliset käsitteet miksauksesta sovittamiseen. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta biisinteosta.

MU Kuoro

Oletko kiinnostunut laulamisesta? Oletko halunnut esiintyä solistina tai olla mukana kuorossa? Opintojaksolla tehdään äänenkäyttöön liittyviä harjoituksia ja kehitetään laulutaitoa. Ohjelmisto koostuu yksinkertaisista moniäänisistä lauluista, joissa on myös halukkaille soolo-osuuksia. Opintojaksolla harjoitellaan lauluesityksiä kouluvuoden juhliin ja opintojaksolle tehdään harjoitteita, jotka valmistavat itse esiintymistilanteisiin. Laulaminen tekee tutkitusti ihmiselle hyvää! Tule mukaan!

MU Tansseja ja rytmejä Karibialta

Salsaa? Reggaetonia? Sonia? Tällä opintojaksolla tanssitaan karibialaisen, enimmäkseen kuubalaisen musiikin tahdissa. Opintojaksolla opetellaan eri tanssien perusaskelia sekä vartalonkäyttöä. Lisäksi tutustutaan kuubalaisen musiikin rytmiikkaan kehorytmein ja perkussion. Mukaan rennot vaatteet, joissa on helppo liikkua. Tunnit pidetään pääosin musiikkiluokan viereisessä tatamiluokassa. Tule nauttimaan kuubalaisen musiikin sykkeestä!

Kuva: EYL:n viestintätiimi

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa läpi lukio-opintojen sekä auttaa opiskelijoita oman opinto- ja urapolun suunnittelussa. EYL:ssä on tarjolla pakollisten opintojen lisäksi monia mielenkiintoisia ja toiminnallisia ohjauksen valinnaisia.

Lukiokohtaiset valinnaiset

OP Tutor

Tutoreina tarvitaan erilaisia persoonia ja tyyppejä, joita yhdistää ennen kaikkea halu olla ihmisten kanssa tekemisissä. Hae siis reippaasti mukaan! Huippuopiskelija ei tarvitse olla, kunhan kouluhommat hoituvat sen verran hyvin, etteivät tutoroinnista aiheutuvat poissaolot pahasti haittaa. Tutorina pääset mm. esittelemään lukiotamme yläkouluilla, messuilla ja vanhempainilloissa sekä järjestämään erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä luomaan hyvää yhteishenkeä lukiossamme. Tutorina toimimisesta saa kaksi opintopistettä sekä todistuksen.

OP Abitutor

Osa tutoreista jatkaa abitutoreina, jotka tuovat ryhmään omaa kokemustaan tutortoiminnasta. Abitutorina osallistut tutortoimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen sekä markkinointityöhön syksyn aikana, ja olet mukana kouluttamassa uusia tutoreita. Abitutorina toimisesta saat yhden opintopisteen. 

OP Jatko-opinnot

Kaipaatko lisätietoa Suomen koulutusjärjestelmästä ja eri jatko-opintovaihtoehdoista? Opinto-ohjauksen jatko-opinnot opintojaksolla pääset tutustumaan erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin ja voit työstää omia jatko-opintosuunnitelmia. Jos kiinnostuksesi heräsi, ole yhteydessä omaan opoosi.

OP Opiskelijakuntatyö

Opiskelijakuntatyössä pääset vaikuttamaan lukiomme toimintaan monin eri tavoin, monilla eri tasoilla. Sinulla on myös mahdollisuus keskittyä niihin asioihin, joista olet kiinnostunut. Vaikuttamistyössä opit kokoustekniikkaa ja yhdessä toimimista. Tehtävänämme on edustaa lukion opiskelijoita ja viedä heidän näkemyksiään eteenpäin niin koulun opettajien ja johdon kuin kaupunginkin suuntaan. Järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja rakennamme toiminnallamme yhteisöllisyyttä ja kouluhyvinvointia. 

OP Kesätyökurssi

Oletko menossa kesätöihin? Valitse kesätyökurssi EYL:n tarjottimelta tee kirjalliset tehtävät, osallistu tapaamisille ja opi kesätöissä. 

OP Uravarjostuskurssi

Kaipaatko TET-jaksoa osaksi lukio-opintoja? Uravarjotuskurssin idea on, että pääset seuraamaan alan ammattilaisia heidän töissään. Näin pääset tutustumaan erilaisiin ammatteihin, työtehtäviin ja työnkuviin. Jos kiinnostuksesi heräsi, kysy opoltasi Classroomin koodi niin pääset katsomaan tarkemmat ohjeet ja tehtävät alustalta.

OP Onnistumisen avaimet

Haluatko onnistua? Tiedätkö miten voit auttaa itseäsi saavuttamaan tavoitteesi? Opinnot sisältävät runsaasti harjoituksia, joiden avulla löydät vahvuutesi ja saat kiinni haasteistasi. Tavoitteena on löytää olosuhteet ja toimintatavat, joissa saat itsestäsi parhaan esiin. Menestyshän on merkityksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin sivutuote. Käsittelemme opintojen aikana positiivisen psykologian viitekehyksessä vahvuuksia, identiteettiä, tavoitteellisuutta ja suunitelmallisuutta, ajattelun merkitystä, tunnetaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opintojen aikana rakennamme sähköisen portfolion, joka sisältää positiivisen cv.n. Suorituksen saat kirjoittamalla oppimispäiväkirjan ja tekemällä annetut harjoitukset.

Opiskelijat vierailulla Helsingin yliopistolla.Kuva: Anna Puhakka

Psykologia

Psykologia on tiedettä ihmisen mielestä. Psykologian opintojaksoilla pyritään ymmärtämään ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutteisuus ja metakognitiivisten (omaa ja muiden ajattelua arvioiva) taitojen kehittäminen. Meillä opiskelijalla on mahdollisuus opiskella psykologiaa hyvin laajasti. Tarjolla on valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi kolme lukiokohtaista psykologian opintojaksoa ja kolme oppiainerajat ylittävää opintojaksoa toisen oppiaineen kanssa: Terapi på svenska, Rentoudu ja voi hyvin sekä Onnistumisen avaimet. Näin ollen lukiossamme voi opiskella psykologiaa hyvin laajasti!

Psykologian lukiokohtaiset valinnaiset

PS Sosiaalipsykologiaa ja ihmissuhteita

Opintojaksolla tarkastellaan aiempia opintojaksoja syvemmin ja soveltavammin erilaisia sosiaalipsykologian ilmiöitä aina ryhmien toiminnasta vallan käyttöön ja median vaikutukseen asti. Opiskelijat saavat valita sosiaalipsykologian alalta heitä itseään kiinnostavia teemoja ja perehtyä niihin. 

PS Elämänhallinta ja mielenterveys

Opintojakson nimi on paradoksaalinen viitatessaan siihen, että elämää voi hallita. Koska ihminen ei voi hallita läheskään kaikkia elämäänsä vaikuttavia tekijöitä ja kohtaa erilaisia vaikeuksia, opintojaksolla käydään läpi asioita, jotka voivat helpottaa esimerkiksi kriisien ja stressin käsittelyä. Lisäksi tutustutaan perusteellisesti sekä laajasti mielenterveyden häiriöihin ja pohditaan sitä, miten yksilö voi itse vaikuttaa omaan mielenterveyteensä. 

PS Psykologian abikertaus

Opintojaksolla valmistaudutaan psykologian ylioppilaskokeeseen kertaamalla käsitteitä ja teorioita sekä harjoittelemalla vastaamista erityyppisiin tehtäviin.

PS Terapi på svenska

Terapi på svenska- opintojaksolla opiskellaan psykologiaa ruotsiksi. Kyseessä on kokonainen soveltava opintojakso, jossa ei pidetä koetta. Opintojaksolla käydään läpi esim. psykologian ja mielenterveyden sanastoa ja tehdään erilaisia soveltavia harjoituksia kerraten samalla ruotsia. Opintojakso sisältää myös vierailukäyntejä ja elokuvatehtävän. Osallistuminen ei edellytä aikaisempia syventäviä tai soveltavia psykologian kursseja, ruotsin osalta oleellista ovat riittävät pohjatiedot ja tietysti into oppia lisää. Opintojaksolla jokainen etenee oman tasonsa ja tavoitteensa mukaisesti. Du är varmt välkommen! Hoppas vi ses på kursen!

TE Rentoudu ja voi hyvin

Rentoudu ja voi hyvin on poikkitieteellinen psykologian ja terveystiedon opintojakso, jonka aikana tehdään erilaisia käytännön harjoituksia liittyen rentoutumiseen, keskittymiseen ja mielen rauhoittamiseen. Toiminnallisten työtapojen tueksi käydään läpi somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvää teoriaa. Opinnot sisältävät vierailukäyntejä terveyttä edistäviin kohteisiin (esim. jooga-studio, meditaatiokeskus, Mielenterveysseura) sekä vierailevia luennoitsijoita. Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista sekä tarjota välineitä stressinhallintaan. Lisäksi opintojakson teemat tukevat sekä terveystiedon että psykologian osaamista ylioppilaskokeessa.

OP Onnistumisen avaimet

Haluatko onnistua? Tiedätkö miten voit auttaa itseäsi saavuttamaan tavoitteesi? Opinnot sisältävät runsaasti harjoituksia, joiden avulla löydät vahvuutesi ja saat kiinni haasteistasi. Tavoitteena on löytää olosuhteet ja toimintatavat, joissa saat itsestäsi parhaan esiin. Menestyshän on merkityksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin sivutuote. Käsittelemme opintojen aikana positiivisen psykologian viitekehyksessä vahvuuksia, identiteettiä, tavoitteellisuutta ja suunitelmallisuutta, ajattelun merkitystä, tunnetaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opintojen aikana rakennamme sähköisen portfolion, joka sisältää positiivisen cv.n. Suorituksen saat kirjoittamalla oppimispäiväkirjan ja tekemällä annetut harjoitukset.

Ruotsi

Välkommen till EYL! Mitä tarmokkaammin tartut ruotsin opiskeluun heti alusta alkaen, sitä palkitsevampaa se sinulle jatkossa on. Muistathan, että ruotsia tarvitset jatko-opinnoissa joka tapauksessa, joten siihen kannattaa panostaa. Espoon yhteislyseosta valmistuneilla opiskelijoilla on kokemuksia siitä, miten ruotsin opiskeleminen on vienyt heitä eteenpäin työelämässä ja opinnoissa, joskus jopa Ruotsiin asti!

Meillä ruotsin opiskelu on tehokasta ja interaktiivista. Lukiossamme on käytössä Studeon digitaalinen oppimateriaali, minkä avulla pääset seuraamaan opintojesi edistymistä reaaliajassa ja tekemään paljon drillaavia, pelillisiä harjoituksia. Pakollisiin opintoihin kuuluu viisi (RUB) tai kuusi (RUA) opintojaksoa. Tarjolla on myös lukiokohtaisia valinnaisia opintojaksoja, jotka syventävät ruotsinkielen taitoasi, avartavat maailmankatsomusta ja antavat lisävalmiuksia tulevaisuuteen ja työelämään. Suullisen kielitaidon opintojaksolla voit kehittää erityisesti kommunikointivalmiuksiasi ruotsiksi. Tästä opintojaksosta saat valmistumisen yhteydessä myös suullisen kielitaidon diplomin. Yhdellä valinnaisista opintojaksoista tutustut globaaleihin ilmiöihin ja kestävän kehityksen teemoihin. Abikertaus valmentaa sinua ylioppilaskirjoituksiin. Saatat jopa päästä matkustamaan Tukholmaan harjoittelemaan ruotsia tositilanteissa!

A-ruotsin lukiokohtaiset valinnaiset

RUA A-ruotsin Abikertaus 

A-ruotsin kirjoittaville abeille tarkoitetulla opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä erilaisten tekstien kirjoittamista. Opintojaksolla syvennetään ja kartutetaan myös sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Lopuksi järjestetään mahdollisuus osallistua A-ruotsin preliminäärikokeeseen Abitti-ympäristössä, joka simuloi oikeaa koetilannetta. Kaikilla abeilla on oikeus osallistua preliminäärikokeeseen riippumatta opintojakson suorittamisesta.

RUA ​​Kulturresa till Stockholm

Kulttuurimatka Tukholmaan on lukion 2. vuosikurssille suunnattu projekti, jossa opiskelijat tutustuvat ruotsalaiseen, suomenruotsalaiseen ja ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuri-ilmiöihin. Museokäyntien (mm. Vasa-museet, Tekniska Museet, Skansen) lisäksi käymme teatterissa (Teater och soppa, Stockholms Stadsteater) ja osallistumme Guidning i Gamla Stan-kierrokselle.

Matkan tarkoitus on edistää ja syventää opiskelijoiden ruotsinkielen taitoja, tutustuttaa heidät erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä innostaa ja motivoida heitä ruotsinkielen opinnoissaan. Tarkoitus on päästä kosketuksiin riikinruotsin ja ruotsalaisen kulttuuriin kanssa. Kurssin pohjavaatimuksena on, että kurssit BA02-05 on hyväksytysti suoritettu.

B-ruotsin lukiokohtaiset valinnaiset

RUB Ruotsin starttipaja

Ensimmäisen vuositason opiskelijoille tarkoitetussa ruotsin starttipajassa saat tukea ruotsin opiskelun haasteisiin pienessä ryhmässä ennen varsinaisten ruotsin lukio-opintojen alkua. Opintojaksolla kerrataan peruskoulun ruotsin oppimäärän keskeiset kielioppiasiat ja sanastot sekä harjoitellaan kielenopiskelutaitoja. Opintojakson lopussa pidetään koe, mutta arviointi on asteikolla suoritettu/hylätty. Opintojakson suorittaminen antaa hyvän perustan kaikille tuleville ruotsin pakollisille ja valinnaisille opintojaksoille.

RUB B-ruotsin abikertaus

B-ruotsin kirjoittaville abeille tarkoitetulla opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä erilaisten tekstien kirjoittamista. Opintojaksolla kerrataan ja kartutetaan myös sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Lopuksi järjestetään mahdollisuus osallistua B-ruotsin preliminäärikokeeseen Abitti-ympäristössä, joka simuloi oikeaa koetilannetta. Kaikilla abeilla on oikeus osallistua preliminäärikokeeseen riippumatta opintojakson suorittamisesta.

PS Terapi på svenska

Terapi på svenska- opintojaksolla opiskellaan psykologiaa ruotsiksi. Kyseessä on kokonainen soveltava opintojakso, jossa ei pidetä koetta. Opintojaksolla käydään läpi esim. psykologian ja mielenterveyden sanastoa ja tehdään erilaisia soveltavia harjoituksia kerraten samalla ruotsia. Opintojakso sisältää myös vierailukäyntejä ja elokuvatehtävän. Osallistuminen ei edellytä aikaisempia syventäviä tai soveltavia psykologian kursseja, ruotsin osalta oleellista ovat riittävät pohjatiedot ja tietysti into oppia lisää. Opintojaksolla jokainen etenee oman tasonsa ja tavoitteensa mukaisesti. Du är varmt välkommen! Hoppas vi ses på kursen!

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus on lukion keskeinen taito-, tieto, kulttuuri- ja taideaine ja kaiken oppimisen perusta. Oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Monilukutaitoa kehitetään analysoimalla perinteisen kaunokirjallisuuden lisäksi esimerkiksi erilaisia multimodaalisia mediatekstejä. Opiskelijan viestintävalmiuksia sekä käsitystä kielen toiminnasta ja rakenteesta lisätään. Lukiomme suomen kielen ja kirjallisuuden opetus on tavoitteellista ja opiskelijalähtöistä. 

Opintojaksojen aikana opiskelijan kyky tuottaa ja analysoida tekstejä kehittyy runsaan harjoittelun myötä. Kirjallisten harjoitusten lisäksi opintojaksoilla tuetaan puheviestinnällisten valmiuksien kehittymistä. Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden opintoihin kuuluu kahdeksan pakollista moduulia, joista on muodostettu opintojaksoja. Niiden suorittaminen mahdollistaa osallistumisen äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen.

Suomen kielen ja kirjallisuuden lukiokohtaiset valinnaiset

ÄI Suomen kielen opiskelun perusvalmiuksia

Opintojakson tavoitteena on kerrata ja syventää kielen- ja tekstinhuollon osaamista. Opintojakso on suunnattu kaikille oman tekstin parantamista kiinnostuneille taitotasosta riippumatta. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kielenhuollon pääperiaatteet, palauttaa mieleensä kieliopin keskeiset käsitteet ja harjaantuu huoltamaan omaa tekstiään.

ÄI Luova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen kurssilla opiskelijat pääsevät kirjoittamaan kaunokirjallista tekstiä. Vauhtiin päästään erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Kurssin aikana jokainen kirjoittaa oman novellin ja pienen valikoiman runoja. Lisäksi luetaan ja arvioidaan muiden opiskelijoiden tuotoksia. Valmiit työt kootaan yhteiseen antologiaan.

ÄI Tehoa opiskeluun, taitoa tekstin tuottamiseen

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat opiskeluvalmiuksien kehittäminen, luetun ymmärtäminen ja omaksuminen. Tavoitteena on oman tekstin sujuvoittaminen ja selkiyttäminen.

ÄI Audiovisuaalisen kerronnan keinoja ja tulkintaa

Opintojakson tavoitteena on opettaa audiovisuaalisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään elokuvallista ilmaisua sekä itsenäisenä mediana että yleisessä kulttuurikontekstissa. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, miten visuaalista mediaa käytännössä tehdään. Opintojakson aikana perehdytään elokuvallisen ilmaisun keinoihin ja tarkastellaan elokuvan kerrontaa, kuten kuvaustapoja, leikkausta ja lavastusta. Tutustutaan erilaisiin audiovisuaalisen kerronnan lajeihin, kuten musiikkivideoihin, mainoksiin, uutisiin ja dokumentteihin. Opintojaksolla tehdään myös erilaisia käytännön harjoituksia ja tehtäviä.

ÄI Sivistyneeksi kansalaiseksi

Opintojakson aikana tarkastellaan kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tarkasteltavat ilmiöt määräytyvät sen mukaan, mikä on ajankohtaista juuri opintojakson toteuttamisen aikana. Tavoitteena on oppia seuraamaan mediaa kriittisesti ja kontekstuaalisesti. Opintojakson aikana tehtävät työt ovat mediatekstejä – kuten esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai kommentteja.

ÄI Draama I

Opintojakson tavoitteena on kehittyä ilmaisullisissa taidoissa, kuten fyysisessä ilmaisussa, kontaktissa, läsnäolossa ja äänenkäytössä. Opintojakson aikana tehdään yksin, pareittain ja ryhmissä näyttely- ja improvisaatioharjoituksia, luetaan erilaisia näytelmätekstejä sekä perehdytään draaman historiaan ja lajityyppeihin. Opintojakson lopputyönä valmistetaan monologit.

Kirjallisuushistorian tunnilla päästiin Dionysia-juhlien katarttiseen tunnelmaan askartelemalla tragedianaamioita antiikin Kreikan hengessä.Kuva: EYL:n viestintätiimi

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus on lukion keskeinen taito-, tieto, kulttuuri- ja taideaine ja kaiken oppimisen perusta. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä syventää opiskelijan kielitaidon ja -tietoisuuden kehittymistä, suomen kielen moniluku- ja vuorovaikutustaitoja sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden opintoihin kuuluu kahdeksan pakollista moduulia, joista on muodostettu opintojaksoja. Niiden suorittaminen mahdollistaa osallistumisen suomi toisena kielenä -oppimäärän ylioppilaskokeeseen.

Seuraavat äidinkielen oppimäärän opintojaksot soveltuvat hyvin myös suomi toisena kielenä -oppimäärän opiskelijoille.

Lukiokohtaiset valinnaiset

ÄI Suomen kielen opiskelun perusvalmiuksia

Opintojakson tavoitteena on kerrata ja syventää kielen- ja tekstinhuollon osaamista. Opintojakso on suunnattu kaikille oman tekstin parantamista kiinnostuneille taitotasosta riippumatta. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kielenhuollon pääperiaatteet, palauttaa mieleensä kieliopin keskeiset käsitteet ja harjaantuu huoltamaan omaa tekstiään.

ÄI Luova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen opintojaksolla opiskelijat pääsevät kirjoittamaan kaunokirjallista tekstiä. Vauhtiin päästään erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Opintijakson aikana jokainen kirjoittaa oman novellin ja pienen valikoiman runoja. Lisäksi luetaan ja arvioidaan muiden opiskelijoiden tuotoksia. Valmiit työt kootaan yhteiseen antologiaan.

ÄI Tehoa opiskeluun, taitoa tekstin tuottamiseen

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat opiskeluvalmiuksien kehittäminen, luetun ymmärtäminen ja omaksuminen. Tavoitteena on oman tekstin sujuvoittaminen ja selkiyttäminen.

ÄI Audiovisuaalisen kerronnan keinoja ja tulkintaa

Opintojakson tavoitteena on opettaa audiovisuaalisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään elokuvallista ilmaisua sekä itsenäisenä mediana että yleisessä kulttuurikontekstissa. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, miten visuaalista mediaa käytännössä tehdään. Opintojakson aikana perehdytään elokuvallisen ilmaisun keinoihin ja tarkastellaan elokuvan kerrontaa, kuten kuvaustapoja, leikkausta ja lavastusta. Tutustutaan erilaisiin audiovisuaalisen kerronnan lajeihin, kuten musiikkivideoihin, mainoksiin, uutisiin ja dokumentteihin. Opintojaksolla tehdään myös erilaisia käytännön harjoituksia ja tehtäviä.

ÄI Sivistyneeksi kansalaiseksi

Opintojakson aikana tarkastellaan kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tarkasteltavat ilmiöt määräytyvät sen mukaan, mikä on ajankohtaista juuri opintojakson toteuttamisen aikana. Tavoitteena on oppia seuraamaan mediaa kriittisesti ja kontekstuaalisesti. Opintojakson aikana tehtävät työt ovat mediatekstejä – kuten esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai kommentteja.

ÄI Draama I

Opintojakson tavoitteena on kehittyä ilmaisullisissa taidoissa, kuten fyysisessä ilmaisussa, kontaktissa, läsnäolossa ja äänenkäytössä. Opintojakson aikana tehdään yksin, pareittain ja ryhmissä näyttely- ja improvisaatioharjoituksia, luetaan erilaisia näytelmätekstejä sekä perehdytään draaman historiaan ja lajityyppeihin. Opintojakson lopputyönä valmistetaan monologit.

Terveystieto

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toiminta- ja työkykynä. Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta.

Terveystiedon lukiokohtaiset valinnaiset

TE Rentoudu ja voi hyvin

Rentoudu ja voi hyvin on poikkitieteellinen psykologian ja terveystiedon opintojakso, jonka aikana tehdään erilaisia käytännön harjoituksia liittyen rentoutumiseen, keskittymiseen ja mielen rauhoittamiseen. Toiminnallisten työtapojen tueksi käydään läpi somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvää teoriaa. Opinnot sisältävät vierailukäyntejä terveyttä edistäviin kohteisiin (esim. jooga-studio, meditaatiokeskus, Mielenterveysseura) sekä vierailevia luennoitsijoita. Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista sekä tarjota välineitä stressinhallintaan. Lisäksi opintojakson teemat tukevat sekä terveystiedon että psykologian osaamista ylioppilaskokeessa.

Veri kiertämään aivoissa!Kuva: Titti Lindström

Tietotekniikka

Tietotekniikan valinnaisten opintojaksojen avulla pääset tutustumaan mm. pelien ja sovellusten toteuttamiseen sekä robotiikan perusteisiin. Voit myös tulla tehostamaan ohjelmistojen käyttötaitojasi tai tutustumaan ohjelmoinnin alkeisiin. Lisäksi tarjoamme tukea erilaisten korkeakoulukurssien itsenäiseen suorittamiseen (esim. Helsingin yliopiston ohjelmointi-, tekoäly- ja tietoturvakurssit). Jos olet kiinnostunut enemmän tietoturva-alasta, Espoon yhteisellä tarjottimella on ollut tarjolla myös eettistä hakkerointia (EET1). Opintojakson opettajana on EYL:n tietotekniikan opettaja Tom Gladh, jolta voit tiedustella lisää valkohattuhakkeroinnista. Mikäli esports-kiinnostaa, kannattaa kurkata läpi liikunnan opintojaksoista kilpapelaamiseen liittyvät opintojaksot LI11 ja LI14.

Tietotekniikan lukiokohtaiset valinnaiset

ICT Pelinteko

Oletko kiinnostunut pelien toteutuksista? Tällä opintojaksolla pääset tekemään oman pelin Unity-editorilla, jolla on toteutettu mm. monia mobiilipelejä. Opintojaksolla hyödynnetään valmiita elementtejä ja esimerkiksi ohjelmoinnissa voi käyttää annettuja koodeja. Esitietoja ei vaadita, joten opintojakso sopii kaikille innokkaille, mutta toisaalta haasteita ja tekemistä riittää varmasti, vaikka olisit aiemmin tehnyt pelejä. Voit myös tulla jatkamaan aiemmin aloittamaasi projektia. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

ICT Robotiikka

Opintojaksolla perehdytään robotiikkaan Arduino-mikrokontrollerin avulla. Kurssin lopputyönä jokainen opiskelija rakentaa oman robotin. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

ICT Ohjelmointi ja ohjelmistot Abitissa

Haluaisitko saada vinkkejä, miten ohjelmointia tai ohjelmistoja voisi hyödyntää Abitti-kokeissa? Tällä opintojaksolla annetaan pieniä vinkkejä esimerkiksi toistorakenteiden ja satunnaisuuden hyödyntämiseen matematiikan kokeissa. Jos ohjelmointi ei ole sinua varten, niin voit keskittyä ohjelmistojen käytön harjoitteluun. Tule vaikka tekemään hienoja kaavioita taulukkolaskennalla. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Kuva: Tom Gladh

Uskonto (evankelisluterilainen)

Katsomusaineita opiskelemalla saat laaja-alaisen uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen. Opetuksessa perehdymme uskontojen ja katsomusten monimuotoisuuteen tarkastellen niitä osana sekä kulttuuria ja yhteiskuntaa että yhteisöjen ja yksilöiden elämää. Opetuksessa risteilemme historian aikajanalla ja ympäri maailmaa tarkastellen monimuotoisia ilmiöitä niin ulkoapäin yleiskäsityksen saaden kuin sukellellen syvemmälle ilmiöiden lähtökohtiin, perusteisiin ja merkityksiin.

Katsomusaineet edistävät uskontojen, katsomusten ja kulttuurien monilukutaitoja, jonka kautta opit ymmärrtämään syvemmin katsomuksiin liittyviä ilmiöitä ja niistä käytävää keskustelua. Katsomusaineiden opiskelu antaa välineitä maailmankatsomuksen rakentamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen, pyhän kunnioittamiseen sekä uskonnollisten ja katsomuksellisten ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen arviointiin. Opetuksessa tarkastelemme uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista tutustuen niiden kieleen, symboliikkaan, historiaan, tapoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja kaikilla kursseille, mutta erityisesti UE3 -opintojaksolla, joka maailmanuskontojen kurssina on erinomaisen yleissivistävä ihan kaikille opiskelijoille. UE4 sopii erityisesti historiasta kiinnostuneille, kun taas UE5 opiskellaan hieman eri tavalla, koska aiheena on uskonto taiteessa ja populaarikulttuurissa. UE6 on uskonto mediassa ja tutkimuksessa, joten sopii niin ajankohtaisista aiheista kiinnostuneille kuin kertaamista kaipaaville uskonnon kirjoittajille. 

Kuva: pixabay

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä. Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Yhteiskuntaopin lukiokohtaiset valinnaiset

YH Lukiolaisten sijoittajakoulu

Opintojaksolla tutustutaan osakesäästämisen ja sijoittamisen perusteisiin. Opintojakso kestää 2 vuotta, ja se koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa tarkastellaan erilaisia talouden ilmiöitä sijoittamisen näkökulmasta ja harjoitellaan taloustaitoja.

YH Yhteiskuntaopin opintojen kokoava kertauskurssi

Opintojakso on suunnattu yhteiskuntaopin aineen ylioppilaskirjoittajille. Opintojakson sisältönä on koko lukion oppimäärä, ja sen rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

YH Yhteiskuntaopin opintojen kokoava kertauskurssi

Opintojakso järjestetään syksyisin 0,5 laajuutena. Opintojakso on suunnattu yhteiskuntaopin aineen ylioppilaskirjoittajille. Opintojakson sisältönä on koko lukion oppimäärä, ja sen rakenne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

YH Innovaatioleiri

Opintojakso järjestetään 24 tuntia kestävänä yökouluna. Opintojakson aikana pohditaan, mitä yrittäjyys on ja mitä yrittäjältä vaaditaan. Keskeisiä sisältöteemoja ovat tuote ja sen markkinointi sekä suomalaiset yritykset ja sijoitusmarkkinat. Opintojaksolla toteutetaan yritysvierailu. Opiskelijat tekevät oman yrityssuunnitelman.

YH Työelämäpassi

Oletko jo aktiivisesti mukana työelämässä? Jos vastasit kyllä, voit saada nyt tästä myös yhden opintojakson suorituksen. Ideana on, että suoritat erilaisia työelämään liittyviä tehtäviä ohjeiden mukaan. Tehtävinä on esimerkiksi Linked In -profiilin tekoa, työnhakuvideo sekä työelämävarjostus. Tehtäviä voi suorittaa koko lukio-opintojen ajan, kunhan ne ovat valmiit ennen kuin valmistut. Jos kiinnostuit tästä, ota yhteyttä joko Tero Mattilaan tai Sami Ravattiseen. Hyväksytystä suorituksesta saat myös erillisen todistuksen, jota voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tulevaisuudessa.

YH Global Citizenship and the UN

Tiesitkö, että EYL on YK-koulu? Näiden opintojen kautta tutustut Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan tutkimalla kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumalla YK-kokoussimulaatioon englanniksi. Opintojen aikana tehdään tiiviisti yhteistyötä Suomen YK-liiton ja Suomen YK-nuorten kanssa, katsotaan dokumenttielokuvia ja järjestetään vierasluentoja sekä vierailuja (mm. eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt). Pääset myös suunnittelemaan YK-päiviä lukiossamme ja ideoimaan kummilapsitoimintaa sekä hyväntekeväisyystempauksia. Opintojakson lopuksi suoritetaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe(ulkoinen linkki), johon kuuluu laaja yksin tai pareittain tehtävä projektityö YK:n teemoista ja josta saa erillisen Suomen YK-liiton myöntämän diplomin. Osallistuneiden joukosta valikoidaan ansioituneimmat opiskelijat, jotka saavat kunnian osallistua EYL:n delegaationa vuosittain New Yorkissa pidettävään malli-YK-konferenssiin (NHSMUN(ulkoinen linkki)).

EYL delegaatio YK:n pääkonttorissa edustamassa vuonna 2020.Kuva: Anna Puhakka
Leppävaara