Korkeakouluyhteistyö

Espoon yhteislyseossa toteutetaan korkeakouluyhteistyötä monin tavoin koronasta huolimatta myös lukuvuonna 2021-2022. Teemme vierailuja ja kutsumme vierailijoita mahdollisuuksien mukaan sekä hyödynnämme etäyhteyksiä ja korkeakoulujen tuottamaa materiaalia opetuksessa.

EYL:n opiskelijoita Studia-messuilla. Kuva: Sonja Oikari

Kansainvälisten suhteiden opintojakson opiskelijat vierailivat syksyllä 2021 Helsingin yliopistosta tutkija FM Aleksi Marti. Hän toteutti oppitunneilla aineistonkeruun, jossa opiskelijat kirjoittivat kirjoitelman, vastasivat kyselyyn ja tekivät kuvakorttien avulla tehtävän.Tutkimus on osa Koneen säätiön rahoittamaa Suomen narratiivit -hanketta, jossa tutkitaan suomalaista historiakulttuuria. Opiskelijat saivat tässä hyvän kurkistuksen historiallisen tukimuksen aineiston keruuseen, sekä myös keskustelun kautta uusia näkökulmia historiallisten tiedon luonteesta. Monet opiskelijat kiittelivät vierailun olleen mielenkiintoinen ja tarjonneen erilaisen kokemuksen historian opiskeluun.

Tänä lukuvuonna EYL:n opiskelijat pääsivät yhtenä kolmesta pääkaupunkiseudun oppilaitoksista mukaan Turun yliopiston sosiologiseen tutkimukseen, jossa kartoitetaan sitä, miten kestävämpää tulevaisuutta kuvitellaan erilaisissa yhteisöissä ympäri Suomea. Käytännössä kuvittelu tapahtui esitystaiteilijoiden Maria Santavuoren ja Talvikki Eerolan johdolla, joiden esitykselliseen kokonaisuuteen ’Utopiakonsultaatioon’ opiskelijat osallistuivat. Etukäteen opiskelijoita hieman jännitti tutkimus, sillä oli vaikea tietää, mitä odottaa. Jälkikäteen opiskelijat olivat innoissaan mahdollisuudesta käsitellä tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti. Kokemus oli syvästi merkityksellinen ja ajatuksia herättävä. Kiitos tutkimushanke POLIMA, että saimme olla mukana tässä. Tutkimuksen valmistuttua pääsemme koko koulu kuulemaan tutkimuksen löydöistä. Klikkaa lisätietoja utopiakonsultaatiosta(ulkoinen linkki)  ja Turun yliopiston tutkimushankkeesta(ulkoinen linkki)

Taiteilijat asettuivat kuvaan iloisina konsultaatiourakan päätteeksi. Kuva: Inna Perheentupa

Opintojaksolla uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa vierailtiin Turun yliopiston uskontotieteen laitoksella. Tutkija Minna Opas kuvasi hyvin, miten uskonnon tutkimus lisää erilaisuuden ymmärtämistä. Uskontotieteen ajankohtaisista tutkimushankkeista Minna oli poiminut kiinnostavia esimerkkejä mm. Uushenkisyyteen liittyvästä yrittäjyydestä, Islamista ja moraalista, uskonnon ja lain suhteesta sekä alkuperäiskansojen etnografisesta tutkimuksesta. Kiinnostavan luennon lopuksi kuulimme vielä alan työllistymismahdollisuuksista. Uskonnon kursseilla käytämme myös Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tekemiä tallenteita, joissa tutkijat kertovat omista tutkimusaiheistaan. 

Espoon yhteislyseossa hyödynnetään myös etäyhteyksin tapahtuvia virtuaalivierailuja useilla kursseilla. Terveystiedon tunnilla vieraili entinen opiskelijamme kertomassa terveystieteiden opiskelusta sekä pitämässä ensiapuaiheisen tunnin koskien omaa lopputyötään.

Pitkän ruotsin opiskelijat ovat  tehneet korkeakouluyhteistyötä Hankenin opiskelijoiden kanssa TEAMS-yhteydellä. Hanken-webinaarissa suomenkielisistä lukioista valmistuneet opiskelijat kertoivat kauppatieteen opinnoista ruotsinkielisessä korkeakoulussa. Webinaari oli ruotsin kielellä, tarvittaessa opiskelijat saivat esittää kysymyksiä  suomeksi. Hanken-opiskelijat kertoivat pääsykokeista, hakuprosessista ja opintojen rakenteesta. Saimme informaatiota eri suuntautumisvaihtoehdoista kauppatieteiden alalla,  työharjoittelusta sekä ulkomaan vaihto-opinnoista. Lukiolaisia kiinnosti myös Hankenin opiskelijakunnan vapaa-ajantoiminta ja illanvietot.  Molemmat opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka olivat oppineet puhumaan ruotsia käytännössä vasta Hankenilla. He rohkaisivat opiskelijoitamme hakemaan korkeakouluihin yli kielirajojen. Webinaari koettiin innostavana ja se antoi paljon eväitä jatko-opiskelujen suunnitteluun.

Minna Opas esitteli elävästi monipuolista uskonnon tutkimusta. Kuva: Annele Rantavuori

Tästä pääset Espoon korkeakouluyhteistyösivulle, josta löydät ajankohtaista opintomahdollisuuksia sekä linkit eri korkeakoulujen sivuille. 

Leppävaara