Arkeologia

Kivikautisia asuinpaikkoja, hautaröykkiöitä sekä ensimmäisen maailmansodan linnoitteita. Noin 9 000 vuoden ajan ihmiset ovat asuneet nykyisen Espoon alueella. Tämän vuoksi Espoossa on runsaasti eri-ikäisiä ja erilaisia arkeologisia kohteita. Arkeologiset löydöt ja tutkimus auttavat hahmottamaan sitä, miten Espoossa elettiin ennen.

KAMU Espoon kaupunginmuseo on arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija Espoon kaupungin alueella. Museo vastaa esimerkiksi muinaisjäännösten huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa ja maanrakennushankkeissa. KAMUn arkeologit auttavat viranomaisia ja kaupunkilaisia myös muissa arkeologiaan liittyvissä kysymyksissä.  

Oletko tehnyt arkeologisen löydön? 

Arkeologiset esinelöydöt sekä muut havainnot ilmoitetaan Museoviraston Ilppari-palveluun, jonka kautta tiedot löydöistä tulevat myös Espoon kaupunginmuseon arkeologeille. Ilppari vaatii kirjautumisen, jotta ilmoittaja voi keskustella löydöstä asiantuntijoiden kanssa ja seurata käsittelyn etenemistä. KAMUn arkeologeilta voi kysyä neuvoja ilmoittamiseen liittyen.  
Mitä teen, kun löydän muinaisesineen(ulkoinen linkki) 

Harrastatko metallinetsintää? 

Metallinilmaisinta voi Suomessa käyttää maastossa yleensä ilman erillistä lupaa. Kannattaa kuitenkin kysyä maanomistajalta lupa etukäteen (myös kaupungilta tai kunnalta), koska maan kaivaminen vaatii aina luvan.  

Tunnetuilla muinaisjäännöksillä, kuten esihistoriallisilla asuinpaikoilla, kalmistoilla tai kylätonteilla, kaivaminen ei ole sallittua. Lisäksi Museovirasto suosittelee, että alle 200 metrin päässä tunnetusta kiinteästä muinaisjäännöksestä ei metallinetsintää harrastettaisi. Suojelukohteet löytyvät Museoviraston karttapalvelusta(ulkoinen linkki)

Yli sata vuotta vanhoista löydöistä tulee tehdä ilmoitus Museoviraston Ilppari-palveluun. 

Avustukset muinaisjäännösten hoitoon

Haluatko hoitaa arkeologista kohdetta? Kaupunginmuseo antaa neuvoja muinaisjäännösten hoitoon ja huomioimiseen. Hoitotyöhön on mahdollista hakea myös avustusta Museovirastolta. Lue lisää osoitteesta: Muinaisjäännösalueet(ulkoinen linkki)

Kysy lisää: 

Eetu Sorvali 
intendentti 
+358 40 4855262
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus 

Tryggve Gestrin 
intendentti 
+358 50 5666105
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus