Adoptoi monumentti -toiminta

Adoptoi monumentti -toiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muiden historiallisten tai esihistoriallisten rakennelmien parissa.

Arkeologinen kohde Suvisaaritossa, linnustussuoja, kivivalli.Kuva: KAMU Espoo, Tryggve Gestrin

Vapaaehtoisten ryhmä (yhdistys, yritys, koulu, muu yhteisö tai yksityinen taho) ottaa hoidettavakseen jonkin huolenpitoa tarvitsevan espoolaisen kohteen, esimerkiksi muistomerkin, ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoitteen tai vaikkapa muinaisen asuinpaikan. Pienikin kohde voi olla merkittävä!

Kuka voi adoptoida muinaismuiston?

Adoptoija voi olla yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Adoptoijilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta tai ennakkotietoja kulttuuriympäristökohteiden hoidosta. Adoptoijien tukena on Espoon kaupunginmuseon työryhmä.

Mitä adoptoi monumentti toiminta on?

Adoptoinnin tarkoituksena on tehdä kulttuuriympäristön kohteita tunnetuksi. Adoptoijat ovat esimerkiksi keränneet kohteestaan tutkimustietoa ja pystyttäneet paikalle opastauluja. Käytännössä hoitotyö voi olla myös kasvillisuuden raivausta, niittoa, vesakon poistoa tai roskien siivoamista hoitosuunnitelman mukaan. Adoptoijat tekevät kohteita saavutettaviksi tuottaen iloa itselleen ja kanssaihmisille.

Millaisen kohteen voi adoptoida Espoossa?

Adoptoitavaksi soveltuvia arkeologisia kohteita ovat vaikkapa linnoitteet, kiviaidat, röykkiöhaudat, laiturin jäännökset ja muinaiset asuinpaikat. Kohteeksi voi sopia myös pienimuotoinen rakennus tai rakennelma, esimerkiksi muistomerkki, uimahuone, muuntaja, silta tai kivinen tienviitta. Pienikin kohde voi olla merkittävä!

Sopimus ja hoitosuunnitelma

Hoito perustuu kohteen omistajan, adoptoijaryhmän ja museon välisiin sopimuksiin. Adoptointi voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Myös lyhytkestoisemmat, hauskat projektit ja talkoot luetaan adoptoimiseksi. Jokaiselle kohteelle laaditaan yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon kanssa hoitosuunnitelma, joka toimii käsikirjana hoitotyössä.

Adoptoi monumentti Suomessa

Toiminnan on Suomessa käynnistänyt Pirkanmaan maakuntamuseo ja adoptoituja kohteita on nykyään myös Helsingissä, Vantaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Katso lisää adoptoimonumentti.fi.(ulkoinen linkki)

Yhteystiedot

Onko mielessäsi hyvä adoptoitava kohde? Ota yhteyttä  KAMU Espoon kaupunginmuseoon

kirsi.ojala@espoo.fi tai
kulttuuriymparisto@espoo.fi

Koko Espoo