Espoon kulttuurikeskuksen historiikki

Espoon kulttuurikeskuksen historiikki Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi – Kulttuurielämää ja kohtaamisia Tapiolan sydämessä julkistetaan 24.3.2022 osana Espoon kaupungin 50-vuotisjuhlallisuuksia.

Kuva: Sakari Hallikainen

Espoon kaupunki viettää kaupungiksi tulon 50-vuotisjuhlaansa vuoden 2022 ajan. Historiansa ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.1.1972 päätettiin käynnistää Espoon kulttuurikeskuksen suunnittelu.

Espoon kulttuurikeskuksen historiikki Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi – Kulttuurielämää ja kohtaamisia Tapiolan sydämessä julkistetaan 24.3.2022 osana Espoon kaupungin 50-vuotisjuhlallisuuksia.

Historiikki avaa Espoon kulttuurikeskuksen taivalta päätöksenteon vaiheista arkkitehtuurikilpailuun sekä suunnittelun etenemisestä talon avautumiseen saakka. Teoksessa syvennytään kauan odotetun kulttuurikeskuksen merkitykseen Espoossa talon 33-vuotisen toimintakauden aikana. Espoon kulttuurikeskuksen vaiheita esitellään arkisto- ja sanomalehtiaineistoa hyödyntäen sekä kulttuurikeskuksen toimintaan eri aikoina vaikuttaneita henkilöitä haastattelemalla. 

Historiikin on kirjoittanut FM Fanny Reinikka, joka toimii tällä hetkellä väitöskirjatutkijana. ”Espoon kulttuurikeskuksen historiikki tarkastelee erityisesti talon rakentamiseen liittyvää päätöksentekoprosessia. Sen tuloksena syntyi ainutlaatuinen kulttuurin monitoimitila, josta tuli espoolaisen kulttuuritoiminnan maamerkki”, toteaa historiikin ohjausryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho. Ohjausryhmän muut jäsenet olivat Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe, kulttuurin tulosyksikön projektipäällikkö, VTM Lea Rintala sekä Espoon kulttuurikeskuksen entinen johtava intendentti, FM Juha Vilja. 

Espoon kulttuurikeskuksen on suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen ja talo avattiin yleisölle vuonna 1989. Espoon kulttuurikeskus on yksi Tapiolan symboleista, ja historiikki valottaa vaiheita tämän merkittävän rakennuksen synnyn taustalla.  Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi kuvaa kulttuurikeskushankkeen käynnistämistä ja siihen liittyvää päätöksentekoa, vaiheittain rakentuvaa kulttuurielämää Espoossa ja Espoon matkaa merkittäväksi kulttuurikaupungiksi. 

Tapiola