Talousarvio

Espoo-tarina valtuustokaudelle 2021-2025 on hyväksytty valtuustossa 25.10.2021. Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinaa toteutetaan arjen työssä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialojen määrärahat ja tuloarviot, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut kuten esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain joulukuussa. Espoon kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 5,36 prosenttia (18,00 prosenttia vuonna 2022). Tutustu myös valtuuston hyväksymään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaan, joka koskee vuosia 2021-2025.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. +358 50 3389745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä p. +358 46 8773025, etunimi.sukunimi@espoo.fi