Talousarvio

Espoo-tarina valtuustokaudelle 2021-2025 on hyväksytty valtuustossa 25.10.2021. Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinaa toteutetaan arjen työssä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialojen määrärahat ja tuloarviot, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut kuten esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain joulukuussa. Espoon kunnallisveroprosentti on 18 %. Tutustu myös valtuuston hyväksymään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaan, joka koskee vuosia 2021-2025.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. 050 338 9745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo p. 043 826 9139, etunimi.sukunimi@espoo.fi