Kotoutumisen edistämisen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää etnisten ryhmien integroitumista, seurata ja arvioida kotoutumista Espoossa ja edistää hyviä etnisiä suhteita.

Kaupunginhallitus on asettanut kuntalain mukaisen toimikunnan toimikaudeksi 3/2022–5/2023. Neuvottelukunta tekee tehtäviinsä liittyviä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Neuvottelukunnan nimi muuttui keväällä 2022 (ent. monikulttuuriasiain neuvottelukunta).