Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset Espoossa tuottamalla mm. katuihin ja viheralueisiin liittyviä palveluja sekä kaupunkimittauspalveluja. Tekninen lautakunta edistää toiminnassaan tavoitetta hiilineutraalista Espoosta.

Teknisen lautakunnan ohjauksessa ja valvonnassa toimiva kaupunkitekniikan keskus mm.

  • Suunnittelee ja rakentaa katuja ja muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita.
  • Huolehtii katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta.
  • Tuottaa kaupunkimittaus-, geotekniikka- ja paikkatietopalveluja.
  • Vastaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy mm. katujen sekä keskeisten puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat. Kaupunkitekniikan keskus tuottaa osan palveluistaan itse ja hankkii niitä myös markkinoilta.

Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan kokoussihteeri
Timo Virtanen
puh. 050 360 3292
etunimi.v.sukunimi@espoo.fi

Muutosta teknisen lautakunnan päätöksiin voi yleensä hakea kunkin päätöksen yhteydessä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen päätöksistä voi tilata kokoussihteeriltä.

Yhteystiedot

Tekninen lautakunta, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Asiakaspalvelu: puh. 09 816 25000

 

Koko Espoo