Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on luoda turvallista ja terveellistä elinympäristöä sekä toimintaedellytyksiä elinkeinoille. Kaupunkisuunnittelulautakunta toimii Espoon kaupunkisuunnittelun arvojohtajana.

Lautakunta ohjaa päätöksillään kaupunkikuvan ja -rakenteen kehittämistä, ympäristön yleispiirteistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä siihen liittyvää liikenteen suunnittelua. Niiden valmistelutyöstä vastaavat kaupunkisuunnittelukeskuksen asiantuntijat. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

  • hyväksyy muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset
  • päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten asettamisesta
  • ratkaisee vaikutuksiltaan merkittävät maa-aineslain tarkoittamat luvat ja maisematyöluvat, ellei maisematyöluvan ratkaiseminen kuulu johtosäännön perusteella muulle viranomaiselle

Kokoussihteeri 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussihteeri:
Tiina Eronen 
etunimi.sukunimi@espoo.fi
puh. +358 50 4342661

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku
listavalmistelu.kaupsu@espoo.fi

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 22.10.2020 alkaen(ulkoinen linkki).

Esityslistat ja pöytäkirjat 21.10.2020 saakka(ulkoinen linkki).

Vanhemmat pöytäkirjat ovat nähtävissä kaupunginarkistossa.

 

Löydät lautakunnan jäsenet aakkosellisesta hakemistosta(ulkoinen linkki) tai haulla.
Huomioithan, että julkaisemme luottamushenkilöiden yhteystietoja vain heidän kirjallisella suostumuksellaan. 
Sivu-uudistuksesta johtuen tietoja ei ole vielä ehditty kaikin osin päivittää.

Koko Espoo