6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Liikennehubit ovat liikenteen solmukohtia, joissa on tarjolla liikennepalveluita.Kuva: Anna Valli

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 6Aika-hanke. 6Aika-hankkeiden toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön. Mukana olevat kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Vantaa, Oulu, Turku ja Tampere ratkaisevat hankkeissa kaupunkien kehittämishaasteita yhteistyössä keskenään ja yhdessä yritysten, kaupunkilaisten ja tutkimussektorin kanssa. 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa kehitetään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja, jotka perustuvat vähäpäästöiseen, kestävään liikkumiseen sekä puhtaaseen energiaan ja kiertotalouteen. Uusilla liikennepalveluilla voidaan vähentää tehokkaasti liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja luoda samalla uusia liiketoimintamalleja. 

Liikennehubeilla tarkoitetaan liikenteen solmukohtia, joissa kulkee paljon ihmisiä. Niissä on tarjolla erilaisia liikennepalveluita ja vahva joukkoliikenne. Espoon liikenne perustuu tällaisiin liikenteen solmukohtiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä sekä edistää kestäviä kulkutapoja eli kävelyä, pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä. Espoo-tarinan mukaisesti hanke edistää hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden toteutumista vuoteen 2025 mennessä.

Toimenpiteet

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa niiden liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi kehittämällä esimerkiksi 

  • uusia liikkumispalveluja ja matkaketjuja 
  • pysäköintijärjestelmää 
  • sähköisiä liikkumisvälineitä 
  • robottibusseja.  

Aikataulu

Hanke alkoi 1.8.2019 ja päättyy 31.1.2022. 

Yhteistyökumppanit

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa ovat Espoon kaupungin lisäksi mukana Oulun kaupunki, Business Tampere, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä eri yrityskumppanien kanssa. Hankkeessa mukana olleita yrityksiä ovat Citynomadi Oy, CoReorient Oy, LatausPolku Oy, Omago Oy, Ramboll Finland Oy, Roboride Oy, Tehomen Oy, Sensible 4 Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy.

Yhteystiedot

Tuomas Kiuru

Projektipäällikkö+358 40 552 2646

Minna Salaspuro

Projektikoordinaattori+358 40 636 8978
Koko Espoo