Verkostot ja ystävyyskaupungit

Espoon kaupunki on aktiivinen jäsen kansainvälisissä verkostoissa. Verkostot tarjoavat mahdollisuuden tietojen ja kokemusten vaihtoon kaupungin palveluiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Sen lisäksi nämä verkostot pyrkivät vaikuttamaan kaupunkien kannalta tärkeisiin päätöksiin esimerkiksi EU:ssa sekä vahvistavat paikallisen hallinnon tärkeää roolia.

Kansainväliset verkostot

Lisäksi kaupungin työntekijöitä on mukana muissa, usein yhteen aihealueeseen keskittyvissä kansainvälisissä verkostoissa, joiden toiminta tapahtuu yhä enenevissä määrin virtuaalisesti.

Ystävyyskaupungit

Espoon kaupungilla on vakiintuneita suhteita ystävyyskaupunkeihin Pohjoismaissa, Kiinassa, Virossa, Yhdysvalloissa ja Unkarissa.

Ystävyyskaupunkisuhteiden solmiminen on ollut toisen maailmansodan jälkeen perinteinen tapa kaupunkien kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon. Ystävyyskaupunkitoiminnan merkitys on Euroopan yhdentymisen ja kaupungeille suunnattujen verkostojen myötä vähentynyt.