Ukrainasta Espooseen saapuville

Oletko saapunut Ukrainasta Suomeen? Jos olet Ukrainan kansalainen ja saapunut Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voit tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai jättää turvapaikkahakemuksen.

Ви приїхали до Фінляндії з України? 

Olemme koonneet avuksesi vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin. Tietoa on saatavilla myös ukrainaksi.

 • Voit oleskella Suomessa kolme kuukautta viisumivapaasti, jos sinulla on biometrinen passi.
 • Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua haetaan poliisin lupapisteessä.
 • Jos haet Suomesta turvapaikkaa, hae sitä henkilökohtaisesti poliisista. Turvapaikanhakijana sinut voidaan tarvittaessa majoittaa vastaanottokeskukseen ja sinulla on oikeus vastaanottopalveluihin.
 • Jos sinulla on olemassa peruste muulle oleskeluluvalle, kuten perheside Suomeen tai työpaikka, voit hakea oleskelulupaa myös näillä perusteilla.
 • Migri.fi: Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen

 • Migri.fi: Majoittumisesta vastaanottokeskukseen ja majoittumisesta yksityismajoitukseen

 • Tutustu myös monikieliseen InfoFinland.fi-sisältöön Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle.
 • Viranomaiset haluavat auttaa jokaista tulijaa ja varmistaa turvallisen oleskelun Suomessa. 

Tilapäinen suojelu

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja ukrainalaisten on mahdollista saada Espoossa? 

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. 

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien sosiaali- ja terveyspalvelut saa vastaanottokeskuksesta. 

Varhaiskasvatus, opetus ja nuorisopalvelut

Työllisyyspalvelut

Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Voit ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi (Uudenmaan TE-palvelut, kauppakeskus Sello 2. krs). Olet oikeutettu TE-toimistojen palveluihin.

Tilapäistä suojelua saavana sinulla on oikeus TE-toimiston laatimaan alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. Voit osallistua kotoutumiskoulutukseen. Lisäksi olet oikeutettu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisiin palveluihin, kuten

 • työnvälitykseen
 • tieto- ja neuvontapalveluihin
 • osaamis- ja ammattitaitokartoituksiin
 • työkyvyn arviointiin
 • ammatinvalinta- ja uraohjaukseen, työkokeiluun ja palkkatukeen.

Tilapäistä suojelua saavilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.

Jos olet hakenut turvapaikkaa, saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua turvapaikan hakemisesta. Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt viranomaiselle voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan. Jos matkustusasiakirjaa ei ole esitetty, raja on kuusi kuukautta.

Ilman oleskelulupaa voit työskennellä vain tarkasti rajatuissa ammateissa, jotka määritellään ulkomaalaislaissa.

Saat tehdä työtä, kun haet tilapäistä suojelua (YouTube)

Lisätietoja työskentelystä TE-toimiston sivuilta.

Uusi neuvontapalvelu tukee Ukrainasta paenneiden työnhakua. Ukrainan- ja venäjänkielinen työnhaun neuvontapalvelu alkoi Uudenmaan TE-toimiston Kampin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään toimipisteissä 9.5. Palvelua saa ilman ajanvarausta toimipisteiden aulatiloissa. Työnhaun ohjaajat tarjoavat erityisesti Ukrainasta paenneille TE-toimiston työnhakija-asiakkaille omakielistä neuvontaa esimerkiksi työnhakuun, sen kanaviin ja asiakirjoihin liittyen. Ohjaajat tarjoavat työnhakijoille myös omakielistä neuvontamateriaalia. Palvelu jatkuu alustavasti elokuun 2022 loppuun saakka.

Yrityspalvelut

Business Espoo neuvoo Ukrainasta saapuvia yrittämiseen liittyvissä asioissa. Voit ohjata henkilön olemaan yhteydessä neuvontaan joko soittamalla +358 50 513 0321 tai lähettämällä sähköpostia info@businessespoo.fi.

Sotatoimien humanitääristen vaikutusten lisäksi myös taloudelliset seuraamukset yrityksille ovat väistämättömiä. Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Business Finland päivittävät sivuilleen tietoa talouspakotteiden aiheuttamista vaikutuksista yrityksille.

Helsingin seudun liikenne 

Voimassa olevalla Ukrainan passilla voi matkustaa Helsingin seudun joukkoliikenteessä 30.4. asti. Passia näyttävä matkustaja ei tarvitse muuta lippua. 

Myös poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämällä passin haltuunottotodistuksella pääsee matkustamaan. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta. 

Vapaa-ajanpalvelut Espoossa