Ukrainasta Espooseen saapuville

Oletko saapunut Ukrainasta Suomeen? Jos olet Ukrainan kansalainen ja saapunut Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voit tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai jättää turvapaikkahakemuksen.

Ви приїхали до Фінляндії з України? 

Hello Espoo -infosta vieraskieliset espoolaiset voivat kysyä apua kaikissa arjen asioissa.

  • Maahanmuuttovirasto: migri.fi/ukraina(ulkoinen linkki)

  • Monikielinen InfoFinland.fi(ulkoinen linkki) Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle.

  • Ukraine Help Center Espoo tarjosi tietoa ja neuvontaa ukrainalaisille 12.5.2023 saakka.

  • Viranomaiset haluavat auttaa jokaista tulijaa ja varmistaa turvallisen oleskelun Suomessa. 

Tilapäinen suojelu

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

Migri: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille(ulkoinen linkki)

Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja ukrainalaisten on mahdollista saada Espoossa? 

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. 

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien sosiaali- ja terveyspalvelut saa vastaanottokeskuksesta.

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut (LUVN)(ulkoinen linkki)

Varhaiskasvatus, opetus ja nuorisopalvelut

Työllisyyspalvelut

Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Voit ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi (Uudenmaan TE-palvelut, kauppakeskus Sello 2. krs). Olet oikeutettu TE-toimistojen palveluihin.

Tilapäistä suojelua saavana sinulla on oikeus TE-toimiston laatimaan alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. Voit osallistua kotoutumiskoulutukseen. Lisäksi olet oikeutettu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisiin palveluihin, kuten

  • työnvälitykseen
  • tieto- ja neuvontapalveluihin
  • osaamis- ja ammattitaitokartoituksiin
  • työkyvyn arviointiin
  • ammatinvalinta- ja uraohjaukseen, työkokeiluun ja palkkatukeen.

Tilapäistä suojelua saavilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.

Jos olet hakenut turvapaikkaa, saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua turvapaikan hakemisesta. Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt viranomaiselle voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan. Jos matkustusasiakirjaa ei ole esitetty, raja on kuusi kuukautta.

Ilman oleskelulupaa voit työskennellä vain tarkasti rajatuissa ammateissa, jotka määritellään ulkomaalaislaissa.

Saat tehdä työtä, kun haet tilapäistä suojelua (YouTube)(ulkoinen linkki)

Lisätietoja työskentelystä TE-toimiston sivuilta.(ulkoinen linkki)

Uusi neuvontapalvelu tukee Ukrainasta paenneiden työnhakua. Ukrainan- ja venäjänkielinen työnhaun neuvontapalvelu alkoi Uudenmaan TE-toimiston Kampin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään toimipisteissä 9.5. Palvelua saa ilman ajanvarausta toimipisteiden aulatiloissa. Työnhaun ohjaajat tarjoavat erityisesti Ukrainasta paenneille TE-toimiston työnhakija-asiakkaille omakielistä neuvontaa esimerkiksi työnhakuun, sen kanaviin ja asiakirjoihin liittyen. Ohjaajat tarjoavat työnhakijoille myös omakielistä neuvontamateriaalia. Palvelu jatkuu alustavasti elokuun 2022 loppuun saakka.

Yrityspalvelut

Business Espoo neuvoo Ukrainasta saapuvia yrittämiseen liittyvissä asioissa. Ole yhteydessä yritysneuvontaan joko soittamalla +358 50 5130321 tai lähettämällä sähköpostia info@businessespoo.fi.

Vapaa-ajanpalvelut Espoossa