Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta valtuustokaudella 2021–25. Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yhteistyöalustoja, joissa kehitämme kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa.

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmassa ideoidaan erilaisia toimintatapoja ja edistetään toimintamalleja. Ohjelmassa haetaan ratkaisuja mm. korona-aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja miten mielenterveysongelmia voidaan hoitaa ennaltaehkäisevästi. Ohjelmassa kehitetään kaupungin toimintoja sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Yhteistyötä tehdään järjestöjen ja koko kolmannen sektorin kanssa. Ohjelmassa kehitetään myös kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja muuta hyvinvointia edistävää työtä. Näitä ovat mm. liikunta, kulttuuri ja nuorisotyö, jotka edistävät espoolaisten terveyttä ja onnellisuutta.

Ohjelmassa ideoidaan ja ohjataan viestintää ja toimintatapoja, joilla vahvistetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä. Ohjelmassa edistetään henkilökunnan saatavuutta ja kuntalaisten toimintaa sote-uudistuksen toimeenpanossa.