Hankinnat

Business Espoon asiantuntijat ja koulutukset auttavat löytämään käynnissä olevat julkiset hankinnat ja opastavat siihen, kuinka kunnille, kaupungeille ja virastoille myydään tai kuinka säilytään sopimustoimittajana. Myös aloittavan yrityksen kannattaa perehtyä julkisiin kilpailutuksiin. Erityisesti ryhmittymänä tarjoaminen mahdollistaa pk-yrityksille osallistumisen isompiinkin tarjouskilpailuihin.

Hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Tulossa olevista kynnysarvon ylittävistä hankinnoista, tietopyynnöistä ja markkinavuoropuhelukutsuista saa tietoa Hilmasta -  hankintailmoitukset.fi(ulkoinen linkki).

Avoinna olevat kilpailutukset julkaistaan Tarjouspalvelu-järjestelmässä(ulkoinen linkki).

Tiedustelut kaupungin yhteyshenkilöistä

Kaupungin hankintatarpeiden ja yhteyshenkilöiden kartoittamisessa auttaa tarvittaessa kaupungin elinkeinopalvelut.

Yhteystiedot:
info@businessespoo.fi

Puh. +358 50 5130321

Hankintoihin liittyvät kysymykset

Hankintojen ajankohtiin, edellisten hankintojen päätöksiin ja hankintadokumentaatioon liittyvät kysymykset voi lähettää hankintaosaston sähköpostiin: hankinta@espoo.fi

Apua tarjouksen tekemiseen

Espoon Seudun Yrittäjät auttaa yrityksiä tarjousten tekemisessä ja muissa hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä: Pentti Komssi, hankinta-asiamies, puh. +358 44 3432045pentti.komssi@yrittajat.fi

Ohjeita tarjouspyyntöihin vastaamiseen

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen eli tarjotun tuotteen tai palvelun tulee vastata tarjouspyynnössä esitettyä. Hankintayksiköllä on varsin rajoitetut mahdollisuudet pyytää tarjouksiin täsmennyksiä.

Keskeisimpiä huomioitavia asioita:

Tuotteen/palvelun ominaisuudet
Tarjottavan tuotteen/palvelun on täytettävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset.

Hinnoittelu
Tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla.

Ehdot
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä määritellyt ehdot. Tarjoaja ei ole asettanut omia ehtoja ja/tai varaumia.

Muotovaatimukset
Tarjous sisältää kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjous on voimassa vähintään vaadittuun päivämäärään saakka.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset 
Tarjouspyynnöissä on yleensä ilmoitettu menettely lisäkysymysten esittämiseen. Kysymykset tulee esittää vain kuvattua menettelyä käyttäen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Lisäkysymyksistä laaditaan yhteenveto ja vastaukset niihin lähetetään kaikille sähköiseen tarjouspyyntöön tutustuneille tai kirjallisen tarjouspyynnön tilaajille. Tarjouspyyntöön liittyviin muihin kysymyksiin ei vastata tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä tarjouspyynnössä ilmoitetulla menettelyllä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei voida ottaa mukaan käsittelyyn.

Hankintojen yhteystiedot

Postiosoite 
Espoon kaupunki, Hankintakeskus
PL 640, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite 
Virastopiha 2 C, 5. krs, 02770 Espoo 

hankinta@espoo.fi 

Espoon puhelinvaihde
+358 9 81621
(arkisin klo 8.00–16.00) 

Hankintakeskuksen johtaja 
Pihla Hynynen
+358 43 8267305

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet avuksesi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) julkisista hankinnoista ja niihin osallistumisesta UKK - Julkiset hankinnat -sivulle.