Avoin data - hri.fi

Espoon kaupungin avoimeen dataan voit tutustua seudullisessa Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelussa.

hri.fi(ulkoinen linkki) -verkkopalvelu tarjoaa helpon tavan löytää, saada ja hyödyntää Helsingin seudun julkisia tietovarantoja avoimena datana. Palvelussa on tarjolla muun muassa runsaasti erilaisia paikkatietoaineistoja, mm. Helsingin seudun väestöä ja taloutta koskevia tilastotietoja sekä sovelluskehittäjien suosimia, jopa reaaliaikaista dataa tarjoavia rajapintoja.

Käyttäjät voivat antaa palautetta tietoaineistosta, käydä tietoaineistoihin liittyvää keskustelua sekä esittää toiveita uusien aineistojen julkaisemiseksi avoimena datana.

HRI-verkkopalvelun tiedot siirtyvät automaattisesti kansalliseen avoimen datan palveluun avoindata.fi(ulkoinen linkki):hin, josta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Palvelusta vastaa

HRI:n koordinoinnista vastaa Helsingin kaupunki. Palaute hri@hel.fi.

Tietoa HRI-palvelusta(ulkoinen linkki).

Muualla espoo.fi-sivustolla

Espoon kaupungin avoin paikkatieto(ulkoinen linkki)

Tilastot ja tutkimukset
Espoo tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet.

Muualla verkossa

Espoon kaupungin avoin paikkatieto(ulkoinen linkki)

avoindata.fi(ulkoinen linkki)
Avoindata.fi-palvelu sisältää yhteentoimivuutta edistäviä kuvauksia ja ohjeita sekä välittää ajankohtaista tietoa kehittämistyöstä ja koulutuksesta.

Kuntanavigaattori(ulkoinen linkki)
Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan.