Jätehuollon järjestämisestä vastaa ensisijaisesti jätteen haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Espoossa asumisessa ja kunnan toiminnoissa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY(ulkoinen linkki)

Kunta tai HSY eivät vastaa jätteistä, joita koskee niin sanottu tuottajavastuu. Tuottajayhteisöt vastaavat mm. paristojen ja akkujen, paperituotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä pahvi-, muovi-, metalli- ja lasipakkausten keräyksestä. Niitä kerätään mm. Rinki-ekopisteillä(ulkoinen linkki). HSY kerää pakkausjätteet yli 5 asunnon kiinteistöiltä. 

Asuinkiinteistöllä ja vapaa-ajan kiinteistöillä on velvollisuus liittyä HSY:n järjestämään jätehuoltoon.   

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee lajitella biojäte 1.7.2023 alkaen. Tämä ei koske vapaa-ajan asuntoja. Lue Lisää Biojätekeräys - HSY(ulkoinen linkki)

HSY voi sovittaessa kerätä biojätteet, muovi- lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetallit myös alle 5 asunnon kiinteistöiltä. Alle 5 asunnon kiinteistöt voivat myös keskenään sopia kiinteistöjen yhteisten keräyspisteiden perustamisesta. Lue lisää kimppakeräyspisteistä(ulkoinen linkki)  

Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätehuoltomääräyksiä ja lainsäädäntöä noudattaen toiminnassaan syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja varastoimisesta sekä kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. 

Lue lisää: 
Kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen (HSY)  (ulkoinen linkki)

Jätehuollon vastuut ja järjestäminen (ympäristöhallinto)(ulkoinen linkki)

Ympäristönsuojelu Espoossa