Jätehuollon järjestämisestä vastaa ensisijaisesti jätteen haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Espoossa asumisessa ja kunnan toiminnoissa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY(ulkoinen linkki)

Kunta tai HSY eivät vastaa jätteistä, joita koskee niin sanottu tuottajavastuu. Tuottajayhteisöt vastaavat mm. paristojen ja akkujen, paperituotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä pahvi-, muovi-, metalli- ja lasipakkausten keräyksestä. Niitä kerätään mm. Rinki-ekopisteillä(ulkoinen linkki). HSY kerää pakkausjätteet yli 5 asunnon kiinteistöiltä. 

Asuinkiinteistöllä ja vapaa-ajan kiinteistöillä on velvollisuus liittyä HSY:n järjestämään jätehuoltoon.   

HSY voi sovittaessa kerätä biojätteet, muovi- lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetallit myös alle 5 asunnon kiinteistöiltä. Alle 5 asunnon kiinteistöt voivat myös keskenään sopia kiinteistöjen yhteisten keräyspisteiden perustamisesta. Lue lisää kimppakeräyspisteistä(ulkoinen linkki)  

Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätehuoltomääräyksiä ja lainsäädäntöä noudattaen toiminnassaan syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja varastoimisesta sekä kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. 

 

Lue lisää: 
Kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen (HSY)(ulkoinen linkki)  

Jätehuollon vastuut ja järjestäminen (ympäristöhallinto)(ulkoinen linkki)

Jätehuollon vastuiden jakautuminen (HSY)(ulkoinen linkki)  

Mitä tarkoittaa pakkausten tuottajavastuu? (Rinki)(ulkoinen linkki)  

Pakkausten tuottajavastuu (ympäristöhallinto)(ulkoinen linkki)  

Keräyspaperin tuottajavastuu (ympäristöhallinto)(ulkoinen linkki)    

Ympäristönsuojelu Espoossa