Viranomaisvastuu meluntorjunnasta riippuu siitä, mistä lähteestä melu on peräisin. Espoon valtaväylien infrastruktuurista, kuten meluesteiden rakentamisesta, vastaa Väylävirasto(ulkoinen linkki). Valtaväylien hallinta, kuten nopeusrajoituksista päättäminen, on Uudenmaan ELY-keskuksen(ulkoinen linkki) vastuulla. Finavia(ulkoinen linkki) puolestaan vastaa lentomelusta. Häiritsevästä ajokäyttäytymisestä johtuva melu kuuluu poliisin vastuulle. Alla on kerrottu lyhyesti Espoon kaupungin eri yksiköiden tehtävistä meluntorjunnassa.