Kiinteistöillä erikseen kerättävistä jätelajeista ja jätehuollon järjestämisestä on säädetty jätehuoltomääräyksissä. Lisäksi määräyksissä on tietoa keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetuista vaatimuksista. 

Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia espoolaisia ja loma-asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Elinkeinotoiminnan harjoittajia jätehuoltomääräykset koskevat niiltä osin, kuin on tarpeen jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi. 

Kiinteistöjen jätepisteistä on säädetty myös rakennusjärjestyksessä mm. jätekatoksen koosta ja etäisyyksistä.