Tulevaisuuden näkymät Kauklahdessa

Aseman läheisyyteen suunniteltu rakentaminen parantaa liityntäyhteyksiä ja muuttaa suuren osan vanhaa teollisuusaluetta asuinkerrostalokortteleiksi.

Kaukalahti on yksi Espoon paikalliskeskuksista. Kauklahti on suurelta osin pientalovaltaista aluetta. Vanha kylämiljöön kylkeen rakentunut vuoden 2006 asuntomessualue edustaa tiivistä ja matalaa kylämäistä kaupunkirakennetta. Aseman läheisyyteen suunniteltu rakentaminen parantaa liityntäyhteyksiä ja muuttaa suuren osan vanhaa teollisuusaluetta asuinkerrostalokortteleiksi.

Kuva: Mika Lehtinen

Kauklahden pohjoisimmat osat säilyvät maa- ja metsätalousalueena ja modernin aikakauden kerrostumat tukeutuvat vanhaan kyläasutukseen. Vanhojen kylien mittakaavat ja rakenteet ovat myös uuden suunnittelun lähtökohtana.

Kauklahti