Käveltävä kaupunki on tulevaisuutta 

Käveltävällä kaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, jossa asukkaat voivat aidosti valita liikkuvatko julkisella liikenteellä, kävellen, pyörällä vai autolla. Ruokakauppaan, töihin tai kouluun voi pyöräillä tai kävellä. Käveltävä kaupunki kannustaa kestäviin liikkumistapoihin, kuitenkaan autoilua estämättä.

Miksi kaupungin pitäisi olla käveltävä?  

Kävelyn ja pyöräilyn hiilijalanjälki on kaikista liikkumismuodoista pienin – kehittyipä ajoneuvoteknologia miten älykkääksi tahansa. Käveltävät, monipuoliset keskustaympäristöt houkuttelevat Espooseen osaajia, jotka vahvistavat Espoon elinvoimaa. Toimeliaisuutta ja yhteyksiä ihmisten välille synnyttävä fyysinen ympäristö on hyvän elämän perusta. 

Miten käveltävä kaupunki tehdään?  

Eurooppalaiset kaupungit ovat olleet perinteisesti hyvin käveltäviä, mutta viime vuosikymmeninä toiminnot ovat eriytyneet toisistaan. Etäisyydet ihmisten arjen paikkojen välillä ovat kasvaneet, mikä on lisännyt autoilua Euroopassa ja myös Suomessa.  

Meillä jokaisella on päivittäiset liikkumistarpeemme. Miksi sitten puhumme käveltävyyden edistämisestä fyysisen kaupunkiympäristön yhteydessä?  

Tutkimuksin on osoitettu fyysisen ympäristön vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen. Emme voi suoraan vaikuttaa ihmisten liikkumisvalintoihin, mutta voimme luoda kävelyyn kannustavaa kaupunkia. Toimiva, viihtyisä, vehreä ja turvallinen kaupunkiympäristö on kävellen liikkumisen edellytys.  

Tavoitteena espoolaisten hyvä elämä 

Laadukkaassa kaupunkiympäristössä on hyvä kävellä. Kävelemisen edistäminen on kaikkien etu, koska myös autolla tai bussilla matkansa taittava ihminen on kävelijä osan matkastaan. Kestäviin kulkutapoihin tukeutuva arki tuottaa hyvinvointia ja pienentää hiilijalanjälkeä. Käveltävät kaupungit ovat tulevaisuutta, koska ne ovat taloudellisesti, sosiaalisesta ja ekologisesti kestäviä.