Ilmastoviisasta kaupunkisuunnittelua

Ilmastoviisas kaupunkisuunnittelu varautuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja auttaa vähentämään päästöjä. Ilmastoviisaassa kaupungissa asukkaiden on helppo tehdä vähäpäästöisiä valintoja.

Tehokas ja toimiva joukkoliikenneverkosto tarjoaa hyvän vaihtoehdon henkilöautolle pidemmillä matkoilla.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että myös meillä Espoossa hiilidioksidipäästöt vähenevät nopeasti ja metsät sitovat hiiltä tulevaisuudessakin. Kaavoituksella voimme vähentää päästöjä ja auttaa kaupunkimme sopeutumista ilmastonmuutokseen. 

Vastaamme ilmastonmuutoksen haasteisiin kehittämällä Espoota viihtyisänä ja luonnonläheisenä kaupunkina, jossa arjen palvelut voi saavuttaa jalan, pyörällä tai julkisella liikenteellä. Kaavoituksella pyrimme sovittamaan yhteen kaupungin kasvupaineet sekä päästöjen vähentämisen ja hiilinielujen säilyttämisen tavoitteet. 

Kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteestä houkuttelevaa 

Liikkumisesta, erityisesti henkilöautoilusta, aiheutuu merkittävä osa hiilidioksidipäästöistämme. Avain liikenteen päästöjen vähentämiseen on tehdä kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevaa ja helppoa.  

Voimme edistää tätä tavoitetta suunnittelemalla asuinalueista monipuolisia ja viihtyisiä. Tavoitteenamme on, että arjen palvelut, kuten koulut, päiväkodit, viheralueet ja päivittäistavarakaupat olisivat mahdollisimman monella kävely- tai pyörämatkan päässä kotoa.  

Tehokas ja toimiva joukkoliikenneverkosto tarjoaa hyvän vaihtoehdon henkilöautolle pidemmillä matkoilla. Ohjaammekin rakentamista pääasiassa hyvin joukkoliikenneyhteyksien varrelle.  

Täydennysrakentamisella turvaamme metsien hiilinieluja 

Kun Espoon väkiluku kasvaa, tarvitsemme lisää asuntoja ja palveluita. Täydentämällä ja kehittämällä olemassa olevia asuinalueita ja keskustoja voimme säilyttää ja vaalia Espoon laajoja yhtenäisiä viheralueita. Ne ovat tärkeitä hiilivarastoja ja -nieluja, mutta myös asukkaille rakkaita virkistysympäristöjä. 

Täydennysrakentaminen ja keskustojen kehittäminen auttavat myös turvaamaan paikalliset palvelut.  

Vehreä kaupunki kestää ilmastonmuutoksen vaikutukset 

Kun suunnittelemme asuinalueiden täydentämistä, meidän tulee samalla huolehtia niiden vehreydestä ja viihtyisyydestä. Kaavoituksella ohjaamme rakentamista niin, että asuinalueilla on riittävät lähiviheralueet ja pihat. Ne viilentävät ilmaa helteillä, imeyttävät ja haihduttavat sadevettä sekä ylläpitävät elinympäristöjä monille kasvi- ja eläinlajeille muuttuvassa ilmastossa. 

Voimme myös ehkäistä ja varautua tulviin, kun edellytämme kaavassa hulevesien viivytystä ja osoitamme tulva-alueet viheralueiksi tai ohjaamalla rakentaminen meren rannalla riittävän korkealle. 

Rakennusten lämmittämisen päästöt alas 

Rakennusten lämmittäminen kuluttaa runsaasti energiaa. Lämmityksestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrä riippuu siitä, miten energia tuotetaan.  

Kaupunkisuunnittelulla edistämme uusiutuvien ja vähäpäästöisten energianlähteiden hyödyntämistä. Selvitämme, mitkä uusiutuvan energian tuotantotavat soveltuvat millekin alueelle. Voimme myös edellyttää kaavaratkaisussa esimerkiksi sitä, että rakennuttaja ottaa suunnittelussa huomioon aurinkoenergian, maalämmön ja hukkalämmön hyödyntämisen. 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen varmistavat hyvinvointimme myös tulevaisuudessa. 

Koko Espoo