Ainutlaatuinen Espoo

Kotikaupunkimme Espoo tarjoaa monipuolista asumista, korkeatasoista koulutusta ja työpaikkoja, metsiä ja merta sekä rikkaita kulttuuriympäristöjä.

Tavoitteenamme on tarjota monipuolisia asuinympäristöjä monenlaisille asukkaillemme. Kuva: Anna Valli / Ellun Kanat.

Maailma on nopeassa muutoksessa, mikä vaikuttaa myös kotikaupunkiimme. Kaupungistuminen kasvattaa Espoon väkilukua. Kaupungin on vastattava ilmastonmuutoksen ja kestävän tulevaisuuden haasteisiin. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on vaalia Espoon ominaispiirteitä ja samalla ohjata kaupungin muutosta kestävään suuntaan.

Asumisessa on valinnanvaraa

Espoo tunnetaan etenkin viihtyisistä pientaloalueistaan ja Pohjois-Espoon perinteikkäistä kylistä. Metron ja kaupunkiradan varteen on kehittymässä urbaanin elämän keskuksia, joihin rakennetaan moderneja kerrostaloja, myös asuintorneja. Uusia pientaloalueita kaavoitetaan keskusten ympärille.

Espoon kaupunkisuunnittelussa tavoitteenamme on tarjota monipuolisia asuinympäristöjä monenlaisille asukkaillemme. 

Luonto ja kulttuuriympäristö ovat espoolaisille tärkeitä

Espoossa on rikas luonto ja kulttuuriympäristöt, joita voidaan vaalia kaupunkisuunnittelulla. Meri, rantaraitti ja saaristo ovat Espoon helmiä. Monipuolinen kulttuuriympäristö kertoo Espoon pitkästä historiasta ja antaa alueille omaleimaisuutta.

Nuuksion kansallispuisto vetää väkeä koko pääkaupunkiseudulta. Keskellä Espoota on Keskuspuisto, jossa marjastetaan, sienestetään, lenkkeillään, pyöräillään ja hiihdetään. Oman asuinalueen lähiluonto on tärkeää espoolaisten hyvinvoinnille ja terveydelle.

Luonto- ja kulttuuriympäristöt asukkaiden ja kaupungin voimavara, josta huolehdimme myös kaupunkisuunnittelun avulla.

Uutta urbaaniutta – tavoitteena kestävä kasvu

Espoo kasvaa osana pääkaupunkiseutua ja maailmanlaajuista kaupungistumisen ilmiötä. Uudet asukkaat tarvitsevat asuntoja, ja riittävä asuntorakentaminen on edellytys kohtuuhintaiselle asumiselle.

Länsimetron ja junaratojen varsille kasvaa kaupunkimaisia keskuksia, joissa palvelut ovat lähellä asukkaita. Kun Länsimetron jatke valmistuu vuonna 2023, saamme käyttöömme uudet metroasemat: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Junaradan varressa Leppävaara ja Espoon keskus kasvavat ja Kera kehittyy älykkääksi kiertotalouskaupunginosaksi.

Omaleimaisia keskuksia ja tilaa virkistykselle

Kun keskitämme rakentamisen keskuksiin, hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien ääreen, voimme minimoida autoliikenteen kasvun. Tiivis, kaupunkimainen keskusta-asuminen vähentää painetta virkistysalueiden rakentamiselle ja mahdollistaa lähiluonnon säilyttämisen.

Kaupunkisuunnittelulla voimme vahvistaa Espoon keskusten omaleimaisuutta. Matinkylässä ja Espoonlahdessa korostuu merellisyys, Tapiolassa kulttuuri ja urheilu. Vilkas ja monipuolinen Leppävaara tarjoaa loistavat palvelut ja liikuntamahdollisuudet. Espoon keskus on kaupungin kulttuurihistorian sydän, joka kehittyy moderniksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskukseksi.

Lisää mahdollisuuksia kestävään liikkumiseen

Espoota on pidetty autokaupunkina, mutta joukkoliikenteen merkitys kasvaa ja palvelut paranevat. Kun Länsimetro valmistuu, ovat Espoonlahti ja Kivenlahti metroradan päätepysäkkejä lännessä. Rakenteilla oleva Raide-Jokeri yhdistää Leppävaaran ja Otaniemen. Tuleva kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Kauklahteen lisää lähiliikenteen vuoroja. Myös muita Espoon keskustojen välisiä joukkoliikenneyhteyksiä parannetaan tulevaisuudessa. Uusi junarata Saloon lisää uusia alueita raideliikenteen piiriin.

Sujuvasti kävellen ja pyöräillen

Espoo haluaa lisätä myös kävelyä ja pyöräilyä. Kehitämme keskustoja ja asuinalueita viihtyisiksi ja turvallisiksi. Suunnittelemme houkuttelevaa kaupunkiympäristöä kävelijöille ja sujuvia reittejä pyöräilijöille. Joukkoliikenteen asemille ja solmukohtiin varataan tilaa liityntäpysäköinnille, jotta pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistäminen on kätevää.

Koko Espoo