Vanhusneuvoston lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025

  • Liikenne
7.9.2022 8.21

11.8.2022

Espoon kaupunginhallitus
Konsernijaosto

Asia: Espoon vanhusneuvoston lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025

Espoon vanhusneuvosto vaatii, että HSL toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmansa siten, että

  1. 70-vuotta täyttäneiden 45 prosentin alennus kausilippuun säilytetään.

  2. 45 prosentin alennus pitää palauttaa koskemaan myös kertalippua (arvolippua) ilman kellonaikarajoituksia.

    Perustelut: Kertalippualennus poistettiin vuoden 2021 alussa. Kertalippu on se, jota ylivoimainen osa ikääntyneistä tarvitsee ja käyttää. Kertalippualennuksen poistaminen ja alennuksen siirtäminen kausilippuun oli käsittämätön ja koettiin ikäihmisiä halventavaksi.

Aikarajan poistaminen ja alennuksen palauttaminen kertalippuun on sekä HSL:n että ikäihmisten etu. Ikäihmisten joukkoliikenteen käyttö kasvaa. Pelko metrovaunujen tai bussien ruuhkautumista tämän vuoksi on turha pelätä. Eivät ikääntyneet ehdoin tahdoin valitse joukkoliikenteen käyttämiseensä tiedossa olevia ruuhka-aikoja.

Monille ikäihmisille mahdollisuus joukkoliikenteen käyttämisellä on äärimmäisen suuri merkitys myös henkisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.

Lipputavoite edellyttää suunnitelman mukaan alennusryhmien ja vapaan matkustusoikeuden tarkastelua jo ensi vuonna. Suunnitelmassa ole kuitenkaan tietoja mitä tämä merkitsee käytännössä ja mitä alennusryhmiä se koskee ja mikä on pitkän tähtäimen tavoite.

  1. Erityisesti bussiliikenteen ja taksiliikenteen turvallisuutta on kehitettävä lisää.

Kuljettajien ja taksien koulutuksessa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tapaan kohdella ikääntynyttä asiakasta.

Perustelut: Ikääntyneiden fyysinen ja henkinen kunto saattaa olla jo heikentynyt mikä voi aiheuttaa ongelmia joukkoliikenteessä selviytymiseen.

Vaikka viime vuosina monet joukkoliikenteen toimijat ovat lisänneet kuljettajien koulutusta, lisää tehostamista tarvitaan.

  1. Linjastoja, suoria yhteyksiä ja pysäkkien läheisyyttä suunniteltaessa otetaan huomioon myös ikääntyneet ja heidän tarpeensa.

Perustelu: Vanhusneuvoston käsityksen mukaan nykyiset linjastot on suunniteltu lähes pelkästään työmatkaliikenteen näkökulmasta. Samoin suoria linjoja on lopetettu. Tämä on ymmärrettävää, mutta mielestämme tässä ollaan menossa liian pitkälle. Myös pysäkkien sijoittelussa on tarpeen ottaa nykyistä painokkaammin huomioon ikääntyneet.

Espoossa 11.8.2022

ESPOON VANHUSNEUVOSTO

Olli Männikkö
Puheenjohtaja          

Marja-Liisa Lahtinen
Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Gustav Båsk, Kalevi Kivistö, Juhani Kytö, Matti Passinen, Kerttu Perttilä

Katri Rannisto, Erja Tikka Hannu Viitanen, Pentti Walkama, Mia-Lis Vilja-Elomaa