Selvitystyö Pirkanmaan kulttuuripankki -verkkopalvelun laajentamisesta valtakunnalliseksi käynnistyy

  • Kulttuuri
7.8.2023 6.31Päivitetty: 7.8.2023 11.54

Espoon ja Tampereen kaupungit käynnistävät elokuussa 2023 yhteistyössä selvitystyön, jossa kartoitetaan kiinnostusta ja mahdollisuuksia laajentaa Kulttuuripankki-verkkopalvelu valtakunnalliseksi. Selvitystyö valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pirkanmaan kulttuuripankki on Tampereen kaupungin ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta www.kulttuuripankki.fi. Kulttuuripankki kokoaa yhteen kulttuurin ja taiteen tekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa. Se auttaa kulttuuripalveluiden tilaajia löytämään kulttuurintekijät aiempaa helpommin ja edistää taiteilijoiden työllistymistä. Verkkopalvelusta löytyy tällä hetkellä lähes 500 kulttuurintekijää ja yli 300 kulttuuri- ja taidepalvelua. 

"Pirkanmaan kulttuuripankin julkaisun jälkeen monissa kunnissa on ilmennyt tarve samanlaiselle kulttuurin tekijöitä ja tilaajia yhdistävälle verkkopalvelulle. Nyt käynnistyvässä selvitystyössä kartoitetaan, millaisella rahoitus- ja yhteistyömallilla kulttuuripankkia voitaisiin laajentaa ja mitkä tahot olisivat valmiita lähtemään mukaan valtakunnalliseen verkkopalveluun", kertoo johtava koordinaattori Anna Szalay Tampereen kaupungilta. 

Pirkanmaan kulttuuripankki -verkkopalvelu kehitettiin osana kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää, Kulttuuri ja taide virtaa -projektia, vuosina 2021–2022. Tampereen kaupunki vastasi projektista ja osatoteuttajina toimivat 14 Pirkanmaan kuntaa. Projektin rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteistuumin on Espoon kaupungin toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä. Yhteistuumin ‒ kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste edistää uusien hyvien toimintamallien kehittämistä ja valtakunnallista käyttöönottoa kunnissa. 

Lisätiedot:

Anna Szalay
Tampereen kaupunki
Johtava koordinaattori
puh. +358 44 4811774
anna.szalay@tampere.fi

Kaisa Koskela
Espoon kaupunki
Projektipäällikkö
puh. +358 40 6365235
kaisa.k.koskela@espoo.fi